Ingeborg Elisabeth Severinsson

Ingeborg Elisabeth Severinsson

Professor emerita

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Vestfold ()

Ansvarsområder

Kompetanse

CV

Publikasjoner