Inger Birkeland

Professor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for kultur, religion og samfunnsfag
Campus Notodden (S-434A)
Jeg har stilling som professor i samfunnsgeografi og underviser ved lærerutdanningene ved campus Notodden. Mine forskningsinteresser er natur og kultur, rom, sted og landskap, kulturell bærekraft, bruk av kulturarv, samt stedspedagogikk og stedbasert læring som tilærming til utdanning for bærekraftig utvikling og klimaomstilling. Og jeg har en spesiell interesse for feministiske tilnærminger til posthumanisme, "grønn" kulturteori og spørsmål som dukker opp når man forsker i mellomrommene mellom fag, tenkemåter og samfunn. Har hovedfag og doktorgrad i samfunnsgeografi fra Universitetet i Oslo. På twitter: @ibirke

Ansvarsområder

Jeg underviser i emnene:

MG1SA4/MG2SA4 - Samfunnsfag: Globale utfordringer 

MG1SA6/MG2SA6 - Masteremne samfunnsfag: Sted og kulturarv

9920/9921 - Exploring the interface: Materials and materiality in ecology and culture studies (PhD)

Forskning:

Jeg er medlem av forskningsgruppen Kulturarv i bruk med prosjektene: 

Hydrofeminism and Industrial Heritage: The watery bodies of Rjukan-Notodden World Heritage

Exploring the Nature-Culture Interface: Valuing industrial heritage in the Anthropocene

Jeg er medlem av programutvalget for PhD-program i kulturstudier

PhD-stipendiater som jeg veileder (tilknyttet PhD-program i kulturstudier):

Guro Nordby: Materialitet i industrien – mennesker, ting og industrisamfunnets gjenstandskultur (hovedveileder, disputert 2020)

Anne Gry Sturød: Tourism and changed perceptions of nature and landscape in post-Soviet Kyrgyzstan (hovedveileder, disputert 2019)

Tassy Thompson: Landscape and Sustainability: The Child, The Unpredictable Landscape and The Artist (hovedveileder, påbegynt 2019) StudioTassy

Audhild Lindheim Kennedy: Den forpliktende gaven. En undersøkelse av utviklingen og implementeringen av en lokal læreplan for verdensarven Rjukan-Notodden (medveileder, påbegynt 2018).

Åsve Murtnes: Friluftsliv i et almenndannende perspektiv: Fra plan til praksis (medveileder, avsluttes 2020)

Kompetanse

Natur-samfunnsrelasjoner; mennesker og steder; landskap og materialitet; industriell kulturarv; kulturanalyse og kulturteori; bærekraftig utvikling; kulturell bærekraft; stedspedagogikk og stedbasert læring; posthumanisme; tverrfaglighet; feministisk vitenskapskritikk.

CV

2018-:         Professor i samfunnsgeografi, USN

2012-2017: Førsteamanuensis i kulturanalyse, Høgskolen i Telemark (nå USN)

2009-2012: Førsteamanuensis i geografi (vikar og fast stilling), Høgskolen i Telemark (nå USN)

2005-2009: Postdoktor i geografi, Institutt for geografi, Universitetet i Bergen

2003-2005: Førsteamanuensis i kulturanalyse (vikar), Høgskolen i Telemark (nå USN)

2002-2003: Forsker, Telemarksforskning

1996-2001: Universitetsstipendiat, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo 

1994-1995: Amanuensis i reiselivsfag, Høgskolen i Finnmark

Publikasjoner

Bøker og monografier

Birkeland, Inger, Constanza Parra, Rob Burton and Katriina Siivonen (eds.)(2018, 2. utg. 2019) Cultural Sustainability and the Nature-Culture Interface: Livelihoods, Policies, Methodologies. Routledge Series in Culture and Sustainability. London: Routledge (ISBN 9781138650497 hardback, ISBN 9780367855796 paperback)

Birkeland, Inger (2014) Kulturelle hjørnesteiner: Teoretiske og didaktiske perspektiver på klimaomstilling. Oslo: Cappelen Damm Akademisk (ISBN 9788202426163)

Birkeland, Inger (2005) Making Place, Making Self: Travel, Subjectivity and Sexual Difference. Aldershot: Ashgate (ISBN 9781138255234)

Birkeland, Inger (2002) Stories from the north. Travel as place-making in the context of modern holiday travel to the North Cape, Norway. Dissertation for the PhD-degree. Report nr 2/2002. Department of Sociology and Human Geography, University of Oslo

Birkeland, Inger og Bjørg L. Hanssen (red.)(2000) Menneskers rom. Oslo: Unipub forlag (ISBN 9788274770492)

Artikler

Murtnes, Åsve; Kari Anne Jørgensen og Inger Birkeland (2019) Steder i naturen: Sted, natur og materialitet på ungdomstrinnet. I: Utmark nr 1/2019

Birkeland, Inger, Steffen F. Johannessen og Ellen Schrumpf (2019) Innledning: Fra industri til industriarv, temanummer av Tidsskrift for kulturforskning, redigert av Inger Birkeland, Steffen F. Johannessen og Ellen Schrumpf, vol 18, nr 2. 

Birkeland, Inger (2018) Making sense of the future: Valuing industrial heritage in the Anthropocene. In: Future Anterior, Special issue: Utopian currents in heritage, edited by Liz Stainforth and Helen Graham, 14(2) pp. 61-70

Parra, Constanza, Inger Birkeland, Rob Burton and Katriina Siivonen (eds.)(2018) Introduction: Culture, Sustainability and the Environmental Realm. In: Cultural Sustainability and the Nature-Culture Interface: Livelihoods, Policies, Methodologies. Routledge Series in Culture and Sustainable Development. London: Routledge

Inger Birkeland (2018) Heritage and Society. In: The SAS Encyclopedia of Archaeological Sciences, edited by Sandra L. López Varela. Wiley-Blackwell pp 823-827

Palang, Hannes, Katriina Soini, Anu Printsmann & Inger Birkeland (eds) (2017) Landscape and cultural sustainability, Special issue of Norwegian Journal of Geography, 71(3)

Birkeland, Inger (2015) Valuing industrial heritage in the Anthropocene. In: TICCIH Bulletin (The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage) nr 69, 3rd quarter 2015

Birkeland, Inger (2015) The Potential Space for Cultural Sustainability: Narrating the future of a post-industrial town. In: Theory and Practice in Heritage and Sustainability: Between Past and Future, edited by Elizabeth Auclair and Graham Fairclough. Routledge Series in Culture and Sustainable Development. London: Routledge

Soini, Katriina and Inger Birkeland (2014): Exploring the scientific discourse on cultural sustainability. Geoforum, Volume 51, January 2014, pp 213–223

Birkeland, Inger (2012) Rom, sted og kjønn: Begrepsavklaringer og bruksanvisninger, In: Rom for barnehage, edited by Atle Krogstad, Geir Karsten Hansen, Karin Høyland og Thomas Moser. Bergen: Fagbokforlaget

Birkeland, Inger and Astri Aasen (2012) Ecopsychology and Education: Place literacy in early childhood education. InVital Signs: Psychological Responses to Ecological Crisis, edited by Mary-Jayne Rust & Nick Totton. London: Karnac Books

Birkeland, Inger (2011) Place pedagogies and learning landscapes. In: IGU CGE Newsletter (International Geographical Union Commision on Geographical Education) 2011 (8)

Birkeland, Inger (2009) Kulturell bærekraft: Kulturarven som kilde til lokalsamfunnslæring. In: PLAN nr 3/2009, temanummer i anledning Kulturminneåret 2009.

Birkeland, Inger (2008). Cultural Sustainability. In: TAKU, a journal of The Art and Cultural Professionals' Trade Union 2008 (4). Finland

Birkeland, Inger (2008): Cultural Sustainability: Industrialism, Placeless-ness and the Re-animation of Place. I: Ethics, Place & Environment, vol. 11, nr. 3 (283-297).

Birkeland, Inger (2007) Culture, Cultural Policy, and Ecological Sustainability. In: Nordic Journal of Cultural Policy, nr 2 2007

Birkeland, Inger (2008) Sensing Places: The Politics of Authentic Place. In: Mobility and Place: Enacting Northern European Peripheries, edited by Jørgen Ole Bærenholdt and Brynhild Granås. Aldershot: Ashgate 2008

Birkeland, Inger og Jorunn Eikjok (2004) Natur, kjønn og kultur. Om behovet for dokumentasjon av samisk naturforståelse i et kjønnsperspektiv. In: Diedut nr 5/2004, Nordisk Samisk Institutt, Kautokeino

Birkeland, Inger J. (2004) Mennesket som et bevegelig sted: Feriens steder og regionale endringer. In: Mennesker, steder og regionale endringer, edited by Nina Gunnerud Berg, Britt Dale og Hans Kjetil Lysgård. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag

Birkeland, Inger (2002) Reisen mot nord: Sted som metafor for kvinnelig subjektivitet. I: Kvinneforskning 2/2002, Temanummer Reiser i tid og rom

Birkeland, Inger (2002) Kjønn og kunnskapsmakt: Det mannlige blikket. In: Kunnskapsmakt, redigert av Siri Meyer og Sissel Myklebust. Oslo: Ad Notam/Gyldendal

Birkeland, Inger (2000) Luce Irigaray: Mors makt. In: Maktens strateger, redigert av Iver B. Neumann. Oslo: Pax

Birkeland, Inger (2000) Representasjoner av Nordkapp og norsk natur 1860-1900. In: Menneskers rom, redigert av Inger Birkeland og Bjørg Lien Hanssen. Oslo: Unipub forlag

Birkeland, Inger (1999) The Mytho-Poetic in Northern Travel. In: Leisure/Tourism Geographies. Practices and Geographical Knowledge, edited by David Crouch. London: Routledge

Birkeland, Inger J. (1998) Nature and the ”cultural turn” in human geography. In: Norwegian Journal of Geography, vol 52 (229-240)

Birkeland, Inger (1997) Visuell erfaring som situert kunnskap. In: Sosiologi i dag nr 1/97 

Birkeland, Inger (1997) The geographer as tourist/traveller. I: Limstrand, Ingunn: The Research Process: The Researcher's Tasks, Roles and Experiences. Report from a Research Course in Geography, Bårdshaug, september 1996. Papers from the Department of Geography, University of Trondheim

Birkeland, Inger (1995): Om å skrive feministisk geografi. I: Nordisk Samhällsgeografisk Tidskrift, nr 21

Birkeland, Inger Jøran (1994): The Feminine Hotel and the Man-Made Cultural Landscape. I: Nordisk Samhällsgeografisk Tidskrift, nr 19