Inger Margaret Oellingrath

Professor

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Porsgrunn (K-133)

Ansvarsområder

Undervisning/veiledning i medisinske/naturvitenskapelige emner (anatomi, fysiologi, biokjemi), ernæring, kosthold og helse: bachelor sykepleie, videreutdanning helsesykepleie

Forskningsfelt: Kosthold, livsstil og folkehelse

Forskningsprosjekter:

"Kosthold, fysisk aktivitet, psykisk helse og vektutvikling blant barn i grunnskolen i Telemark, en longitudinell studie" (2007-2015), planlegges videreført i 2021. https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=414754

"Livsstilsrelatert helse i Telemark. Livsstil, arbeidsevne og livskvalitet" (delprosjekt av Telemarksstudien, samarbeid med Sykehuset Telemark, STHF). https://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsprosjekter/telemarkstudien

"Liv og Røre" (Intervensjonsstudie i regi av telemark Fylkeskommune og Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving, USN, Bø)

"Ung i Telemark" (delprosjekt av Ung i Norge i regi av NOVA og KoRus Sør))

 

Forskningsgrupper:

 

 

Kompetanse

Utdanning, se CV under, 

Spesialområde: kosthold og folkehelse

Forskningskompetanse: matvitenskap og ernæring, kosthold og folkehelse: barn og unge, abeidshelse

Undervisning og formell veiledningskompetanse (UH-ped, PhD veiledning)

Forskningsledelse

CV

 1. Cand. agric. (MSc) 1983, Norges Landbrukshøgskole (NLH, nå NMBU), studieretning Næringsmiddelfag
 2. Dr. Scient (PhD) i landbruksvitenskap: PhD hovedfag/avhandling: næringsmiddelteknologi med ernæring, (NLH) 1987
 3. Forskningsassistent, Norsk institutt for næringsmiddelforskning, Ås. 1987-88 
 4. Forsker, prosjektleder og forskningssjef i TINE, Norske Meierier: 1988-95.  
 5. FoU-leder, Fellesadministrasjonen, Høgskolen i Telemark 01.02.95-01.02.00. Aministrativ forskningsledelse og koordinering, sekretær for høgskolens forskningsutvalg.   

 6. Førsteamanuensis innen medisinske/naturvitenskapelige emner fra 01.02.00 -20.10.20 . Institutt for sykepleie- og helsevitenskap. Høgskolen i Telemark/Sørøst-Norge, Universitetet i Sørøst-Norge 

 7. Professor innen medisinske/naturvitenskapelige emner, fagfelt: kosthold og folkehelse fra 21.10.20

Publikasjoner

Vitenskapelige publikasjoner ved Høgskolen i Telemark/Sørøst-Norge, Universitetet i Sørøst-Norge:

 1. De Bortoli MM, Oellingrath IM, Fell AKM, Burdorf A, Robroek S (2021) Influence of lifestyle risk factors on work ability and sick leave in a general working population in Norway: a 5-year longitudinal study. BMJ Open. DOI: 10.1136/bmjopen-2020-045678

 2. De Bortoli MM, Fell AKM, Svendsen MV, Henneberg PK, Kongerud J, Oellingrath IM (2020)  Lifestyle, sick leave and work ability among Norwegian employees with asthma – a population-based cross-sectional survey conducted in Telemark County, Norway. Plos One. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0231710

 3. Oellingrath IM, Svendsen MV, Fell AKM (2020). Combined body mass index and abdominal obesity, lifestyle and health in a Norwegian adult population – a cross-sectional study. Journal of Public Health - From Theory to Practice.  https://link.springer.com/article/10.1007/s10389-020-01259-2

 4. Marthe Bottolfs; Eva Maria Støa; Michael Sæther Reinboth; Martin Veel Svendsen; Sabrina Krogh Schmidt; Inger Oellingrath; Solfrid Bratland-Sanda (2020). Resilience and Lifestyle-related Factors as Predictors for Health-Related Quality of Life among Early Adolescents: A Cross-Sectional Study. Journal of International Medical Research. DOI: 10.1177/0300060520903656

 5. Hestetun, I, Svendsen MV, and Oellingrath IM (2019). Lifestyle, appearance satisfaction and depressive symptoms in 13-16 years old Norwegian adolescents - A cross-sectional study.Nordic Journal of Psychiatry. 2019 Aug 16:1-8. doi: 10.1080/08039488.2019.1653964
   [Epub ahead of print]
 6. Oellingrath IM, De Bortoli MM, Svendsen MV, Fell AKM (2019)."Lifestyle and work ability in a general working population in Norway – a cross-sectional study". BMJ Open. 2019 Apr 3;9(4):e026215. doi: 10.1136/bmjopen-2018-026215.
 7. Hestetun, I, Svendsen MV, and Oellingrath IM (2018). Sleep and mental health problems among young Norwegian adolescents. Nordic Journal of Psychiatry. ISSN: 0803-9488 (Print) 1502-4725 (Online) Journal homepage: http://www.tandfonline.com/loi/ipsc20
 8. Oellingrath IM, Svendsen MV and Hestetun I (2017). Kosthold, fysisk aktivitet og kropp, - elevenes helse og skolens muligheter. Kapittel i forskningsantologi: «Skolesamfunnet», Mette Bunting og Geir Moshuus (red.) Cappelen Damm Forlag.
 9. Oellingrath IM and Svendsen MV (2017). BMI-specific associations between health-related behaviours and overweight – a longitudinal study among Norwegian adolescents. Public Health Nutrition 20 (3): 481-91.
 10. Oellingrath IM, Svendsen MV and Hestetun I (2015). Gender-specific association of weight perception and appearance satisfaction with slimming attempts and eating patterns in a sample of young Norwegian adolescents. Public Health Nutr 2015 Apr 13.:1-10.7.
 11. Stea TH, Viik FN, Bere E, Svendsen MV and Oellingrath IM (2014). Meal pattern among Norwegian primary school children and longitudinal associations between meal skipping and weight status. Public Health Nutrition. Epub 2014 Feb 13. doi: 10.1017/S136898001400010X.
 12. Hestetun, I, Svendsen MV, and Oellingrath IM (2014). Associations between overweight, peer problems, and mental health in 12-13-year-old Norwegian children. Eur Child Adoles Psychiatry, 2014. DOI 10.1007/s00787-014-0581-4.
 13. Oellingrath IM, Hestetun I and Svendsen MV (2013). Eating patterns and mental health problems in early adolescence – a cross sectional study of 12-13 year old Norwegian schoolchildren. Public Health Nutrition. Public Health Nutr. 2014 Nov; 17(11): 2554–2562. Published online 2013 10. 
 14. Oellingrath IM, Hersleth M and Svendsen MV (2012). Association between parental motives for food choice and eating patterns of 12- to 13-year-old Norwegian children. Public Health Nutrition. Available on CJO doi:10.1017/S1368980012004430.
 15. Oellingrath IM, Svendsen MV and Brantsæter AL (2011). Tracking of eating patterns and overweight - a follow-up study of Norwegian school children from middle childhood to early adolescence. Nutrition Journal, 2011. 10(1): p. 106.
 16. Oellingrath IM, Svendsen MV and Brantsæter AL (2010). Eating patterns and overweight in nine- to ten-year-old children in Telemark County, Norway - a cross-sectional study. European Journal of Clinical Nutrition (2010) 64, 1272–1279.
 17. Oellingrath IM, Svendsen MV og Reinboth M (2008). Overvekt og fedme blant elever på 4. trinn i grunnskolen i Telemark fylke, Norge. Nordisk Tidsskrift for Helseforskning. nr. 2. s. 18-29.
 18. Oellingrath, IM og Nærum, KR (2006). Kosthold blant ungdom i Porsgrunn. Kjønn, alder og sosial bakgrunn.  Tidsskrift for ungdomsforskning. nr. 1 2006.

 

Eldre vitenskapelige publikasjoner (NLH/Norsk institutt for næringsmiddelforsking)

1.   Oellingrath IM, Iversen A and Skrede G (1990). Quantitative determination of myoglobin and haemoglobin in beef by high-performance liquid chromatography. Meat Science 28 (4): 313-320.

2.   Oellingrath IM (1988): Heat degradation of heme in methemoglobin model systems measured by reversed phase high performance liquid chromatography. J. Food Sci. 53 (1): 40-42.

3.   Oellingrath IM and Slinde E (1988). Sensory evaluation of rancidity and off-flavour in frozen stored meat loaves fortified with blood. J. Food Sci. 53 (3): 967-968. 

4.   Oellingrath IM (1987). Utilization of blood in meat products. Colour, heme iron and development of off-flavour in heat treated emulsion products containing small amounts of wholde blood. Theses Dr. Scient, Norges Landbrukshøgskole. 1987. 

5.   Oellingrath IM and Slinde E (1985). Colour, pigment and iron content of meat loaves with blood, blood emulsion, or mechanically deboned meat added. J. Food Sci. 50 (6): 1551-1555.

 

Postere ved vitenskapelige kongresser 

1. Oellingrath IM, De Bortoli MM, Svendsen MV, Fell AKM (2019). Lifestyle risk index (diet, physical activity, BMI, smoking), work ability and sick leave among Norwegian employees with and without physician-diagnosed asthma. Poster. ISBNPA 2019 Annual Meeting in Prague, June 4-7.

2. Lifestyle and work ability in a Norwegian general working population. ICOH 2018. The triennial World Congresses on Occupational Health 29.04-04.05.18, Dublin. Poster (De Bortoli).

3. Oellingrath IM and Svendsen MV (2016). Gender-specific associations between eating patterns and sedentary activities in Norwegian 12-13 year old schoolchildren. Poster. Nordic Nutrition Conference. Gøteborg, 20-22. Juni 2016.

4. Hestetun, I, Oellingrath IM and Svendsen MV (2015). Sleep problems, mental health problems and lifestyle among young Norwegian adolescents. Oral presentation (Hestetun). International ESCAP (European Society for child and adolescent Psychiatry Congress. Madrid 22. – 24. juni 2015

5. Oellingrath IM, Svendsen MV and Brantsæter AL (2012). Long term association between breastfeeding and overweight in Norwegian schoolchildren. Poster. Nordic Nutrition Conference. Island 3.-6- juni 2012.

6. Reinboth M, Oellingrath IM and Svendsen MV (2010). Motivational regulations and physical activity among Norwegian 4th-graders. Paper til 4th International Self Determination Theory Conference, Ghent University, Belgia, 13-16 mai 2010. Poster (Reinboth).

7. Oellingrath IM, Svendsen MV and Reinboth MS (2008). The relationship between the intake of fruit and vegetables and parental level of education in 4th grade children in Telemark County, Norway. Poster Nordic Nutritional Conference, København juni 2008.

Forskningsrapporter

1.    Oellingrath, IM, Svendsen, M, Fjørtoft, I, Hestetun, I (2015). Sluttrapport. Kostholds- og måltidsmønster, fysisk aktivitet og vektutvikling hos barn i grunnskolen i Telemark. 4.-10. klassetrinn. Porsgrunn: Høgskolen i Telemark 2015 (ISBN 978-82-7206-390-9) 40 s. HiT rapport(9) HSN STHF. 

2.    Oellingrath IM, Svendsen M, Fjørtoft I og Hestetun I (2011). Kostholds- og måltidsmønster, fysisk aktivitet og vektutvikling hos barn i Telemark, del 2, 7. trinn. Hit-skrift: 5.

3.    Oellingrath IM, Svendsen MV og Reinboth M (2008). Kostholds- og måltidsmønster, fysisk aktivitet og vektutvikling hos barn i Telemark, del 1, 4. trinn. HiT-skrift nr. 4.

4.    Oellingrath IM (2004). Kosthold, kroppslig selvbilde og spiseproblemer blant ungdom i Porsgrunn HiT-skrift 6. 45 sider. ISBN 82-7206-236-4.