Jakob Chr. Petersen

Timelærer

USN Handelshøyskolen
Institutt for økonomi og IT
Campus Bø ()
Utdannet jurist fra Universitetet i Oslo 1976. Advokatbevilling fra 1983. Underviser i juridiske fag og på eiendomsmeglerstudiet.

Ansvarsområder

Rettslære

Jus for eiendomsmeglere

Oppgjør og regnskap for eiendomsmeglere

Kompetanse

CV

1977: Finansdepartementet, 1.sekretær Aktivkontoret

1984: Porsgrunn kommune. Rådmannsfullmektig hos Teknisk rådmann

1980 -1983: Dommerfullmektig I og II. Porsgrunn og Skien byfogdembete (permisjon fra Porsgrunn kommune i denne perioden)

1984 -2005: Advokat/Faglig/Daglig leder DnB Eiendomsmegling, Porsgrunn

2008: Advokat/Faglig leder/Medeier Eiendomsmegling Porsgrunn AS (Postbanken Eiendom)     

2008: Høgskolelektor/Universitetslektor Universitetet i Sørøst-Norge, Handelshøyskolen, avd. Bø

Publikasjoner