Jan Dyre Bjerknes

Jan Dyre Bjerknes

FOU Ekspert

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for realfag og industrisystemer
Campus Kongsberg ()