Janne Elisabeth Haughem

Universitetslektor

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Vestfold (C3-46)

Ansvarsområder

  •  emneleder BS-AKL230
  • emneleder BS-PPH30

Kompetanse

Em.bedseksamen i sykepleievitenskap

CV

Publikasjoner