Jarle Løwe Sørensen

Førsteamanuensis

USN Handelshøyskolen
Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap
Campus Vestfold (C3-82)
Førsteamanuensis i beredskapsledelse og krisehåndtering. Doctor of Business Administration in Homeland Secuirity Leadership & Policy fra Northcentral University (USA).

Ansvarsområder

Tilknyttet USN Senter for sikkerhet, krisehåndtering og beredskapsledelse

Fagområder:

 • Beredskap og krisehåndtering
 • Public policy
 • Organisering og ledelse 
 • Samvirke
 • Risiko og risikoanalyse
 • Øvelser (planlegging, gjennomføring og evaluering)

Emneansvarlig:

 • Strategisk beredskapsledelse (masternivå og EVU) 
 • Samvirke og beredskap (EVU/Bachelor)
 • Øvelser i kriseberedskap (EVU - sammen med Eric Carlström)
 • Masteroppgaven (sammen med Cathrine Seierstad og Ole Jacob Thomassen)

Kompetanse

Over 10 års erfaring fra offentlig og kommunal sektor. Praktisk og teoretisk erfaring knyttet til sikkerhets- og beredskapsarbeid.

Utvalgte kurs/sertifiseringer:

 • ISO-27001 ISMS Lead Implementer Certification (informasjonssikkerhet)
 • Forebyggende sikkerhetstjeneste (NUSB)
 • Brannvernlederkurs med utvidet risikoanalyse

CV

2019: Universitets- og høgskolepedagogikk 1 og 2

2017: Doctor of Business Administration: Homeland Security Leadership & Policy, Northcentral University (USA)

2012: Post-Baccalaureate Certificate in Homeland Security, Walden University (USA)

2005: Master i Statsvitenskap, Universitetet i Tromsø

2003: Cand.mag, Universitetet i Tromsø

2003: Bachelor of Arts, Winthrop University (USA)

Fagfellevurderinger:

 • International Journal of Emergency Services
 • International Journal of Sport Medicine
 • Journal of Risk and Financial Management
 • Sustainability - member review board
 • Disasters Journal
 • Health Promotion Perspectives
 • Journal of Health Organization and Management
 •  International Journal of Environmental Research
 • International Journal of Environmental Research and Public Health
 • Public Administration

Publikasjoner

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4665-6529

Google Scholar profil