Jill Britt-Marie Flo

Jill Britt-Marie Flo

Førstelektor

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Drammen (4410)

Ansvarsområder

  • Emneleder PKP20 og PMP20 bachelor sykepleie
  • Emneleder MMET200 master i klinisk helsearbeid 
  • Emneleder MA-VFLGR4100 master i anestesisykepleie

Kompetanse

Area of interests: High fidelity simulation, Digital simulation, nursing intensity

Teaching areas: High fidelity simulation, perioperative care, preclinical preparation, supervision master anesthesia 

Subject areas:

CV

Education:

Ph.D., University of South-Eastern Norway

Associate professor program, Buskerud University College, Norway

Pedagogics in higher education, Buskerud University College, Norway

Nursing research, Karlstad University, Sweden

Approval - Assistant Professor, Buskerud University College, Norway

Bachelor of Sciences, Degree in Arts and Sciences, Linköping University, Sweden

Pedagogics, Linköping University, Sweden

National Economy, Linköping University, Sweden

University Diploma in Nursing Education, Linköping University, Sweden

Postgraduate education – anesthesia, Skaraborgs University College, Sweden

Nursing education, Eskilstuna College, Sweden


Projects:

Publikasjoner

Flo J, Landmark B, Tønnessen S, Fagerström L, Patient classification systems used to classify nursing intensity and assess nursing staffing resources in home health care - a scoping review, International Journal of Nursing (2019), https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2019.05.009

 Flo J, Landmark B, Tønnessen S, Fagerström L. (2018). Nurses’ experiences of measuring  nursing intensity in home healthcare: A qualitative study, Nordic Journal of Nursing Research 0(0) 1–9, DOI: 10.1177/2057158518807569

Flo J, Landmark B, Hatlevik OE, Fagerström L. Using a new interrater reliability method to test the modified Oulu Patient Classification instrument in home health care. Nursing Open. 2018;5:167–175. https://doi.org/10.1002/nop2.126

Flo, J, Landmark, B, Hatlevik, O, Tønnessen, S, Fagerström, L. (2016) Testing the content validity of a modified OPCq Instrument—A Pilot Study in Norwegian Home Health Care. Open Journal of Nursing, 2016, 6, 1012-1027, http://www.scirp.org/journal/ojn

Kristensen, D & Flo, J. (2014). Tverrprofesjonell veiledning av helsefagstudenter i praksis. Tidsskrift for Psykisk Helsearbeid. V. 11, nr. 4

Kristensen, D, Flo, J & Fagerström, L. (2014). Tverrprofesjonell klinisk praksis som en del av den ordinære praksisperioden. En case studie fra en akutt geriatrisk- slag og- rehabiliteringsavdeling. Nordisk Tidsskrift for Helseforskning. No 1, Årg.10.

Flo, J. Jenssen, L. & Fagerström, L.(2013). Evaluering av nettstøttet videreutdanning i sår for sykepleiere. Vård i Norden. No.108, Vol.33, No. 1, P16-21

Flo, J. & Flaathen,K., E., Fagerström, L.(2013) Simulation as a learning method in nursing education. Journal of Nursing Education and Practice. Vol.3, No.8

Kristensen, D.V., Staib, K, Norenberg, D., N., Brekke, L, Bruun, L, Caspersen, S, Dreyer, E, Flo, J, Jespersen, L., F., Tørstad, S., Valen, C., Ødegaard, N., B. (2012). Studenter i Tverrprofesjonell Klinisk Praksis – et samarbeidsprosjekt mellom Avdeling for Geriatri, Slag og rehabilitering (GSR) ved Bærum sykehus, Vestre Viken Helseforetak og Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) og Høgskolen i Buskerud (HiBu). Rapporter fra Høgskolen i Buskerud, nr 91, ISBN: 978-82-8261-017-9

Flo, J. (2010). Fleksibel læring - Utvikling av ny videreutdanning for sykepleiere: Sår-forebygging, behandling og lindring, 15 studiepoeng. Et pedagogisk utviklingsprosjekt. Rapporter fra Høgskolen i Buskerud, nr 79, ISSN 0807-448

Johansen, E, Flo, J. (2008) Norsk EWMA-godkjent sårutdanning – et fleksibelt tilbud for kompetanseheving. Tidsskriftet Sår. Årgang 6, nr.4