Jo Inge Johansen Frøytlog

Jo Inge Johansen Frøytlog

Førstelektor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Porsgrunn ()