Jone Engh

Førstelektor

USN Handelshøyskolen
Institutt for økonomi, markedsføring og jus
Campus Ringerike (A 330)
Jurist med erfaring som advokat, fra Finanstilsynet og som dommer. Forfatter av to bøker og et stort antall juridiske artikler, kronikker og debattinnlegg i ledende aviser. Artiklene behandler forretningsjuridiske temaer.

Ansvarsområder

Bachelor i forretningsjus og økonomi

Bachelor i jus

Finansjus, herunder reguleringer av finanssektoren, bank, forsikring og verdipapirmarkedet

Næringsreguleringer

Forsikringsavtaler, finansavtaler og finansiell rådgivning

Selskapsrett

Fast eiendom

Avtalerett

Menneskeretter

Kompetanse

Finansjus, herunder reguleringer av finanssektoren, bank, forsikring og verdipapirmarkedet

Næringsreguleringer

Forsikringsavtaler, finansavtaler og finansiell rådgivning

Selskapsrett

Fast eiendom

Avtalerett

Menneskeretter

Arverett

Juridisk metode

CV

Advokat

Finanstilsynet

Dommer

Undervisning og forskning

Forfatter av to bøker og et stort antall juridiske artikler, kronikker og debattinnlegg i ledende aviser. Artiklene behandler forretningsjuridiske temaer

Publikasjoner

Forsikringsvirksomhetsloven med kommentarer (bok)

Finansrådgivers ansvar og plikter (bok)

Et stort antall juridiske artikler, kronikker og debattinnlegg i ledende aviser. Artiklene behandler forretningsjuridiske temaer