Jostein Sandven

Universitetslektor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for estetiske fag
Campus Notodden (N-012)
Jeg kom til Notodden i 1976 og begynte som student på faglærer i Forming med hovedvekt på tre. Det har blitt 28 år som lønnsmottaker på høgskolen og nå på universitetet. 19 av disse i undervisning og resten som leder for instituttet Forming og formgiving. Jeg har i denne perioden vært med å utvikle nasjonale forskrifter for rammeplaner for Faglærerutdanningen, Yrkesfag, PPU og GLU for Design, kunst og håndverk. Samt emneplaner og studieportefølje på instituttet.

Ansvarsområder

 • Emneansvarlig for PPU Design, kunst og håndverk
 • kontaktlærer for faglærerklassen i Design, kunst og håndverk
 • veileder for masterstudenter
 • Nasjonal gruppe for utvikling av ny 5 årig faglærerutdanning

Kompetanse

 • Tømrer
 • Faglærer
 • Hovedfag i Forming
 • Ph.D student

CV

 • Tømrer
 • Hovedfag i forming
 • Lærer på barne og ungdomsskole
 • Lærer på folkehøgskole
 • Lærer på folkekunststudiene
 • Lærer på faglærerstudiet
 • Instituttleder
 • Leder for NordFo. (Nordisk Forum for Forskning og utviklingsarbeid i sløydpedagogikk)
 • Nasjonalt arbeid med læreplaner
 • Redaktør for utgivelser av Techne
 • Lærer på praktisk pedagogisk utdanning

Publikasjoner

Publikasjoner

 • Sandven, J. 2006, Ferdighetslæring i Uteskolen, I. C.Nygren-Landgärds & K.Borg (red.) Lärandeprocesser genom skapande arbete i vetenskapelig belysning.  Publikation från Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi nr 21/2006, Vasa
 • Sandven, J. 2005. Teaching sloyd in natural settings. I. S. Kullas & M.-L. Pelkonen (red.) The relationship of Nordic handicraft studies to product development and technology. Techne B: 14/2005. Turku University, Fakulty of Education, Rauma
 • Sandven, J. 2004. Vandring på Samiske ferdselsårer som tema på Finmarksvidda. I. G. Guttorm. & J. Sandven 2004, Sløyden, minoritetene, det flerkulturelle og et internasjonalt perspektiv. Techne B: 13/2004, Techne B: 13/2004
 • Sandven, J. 2004. Opplevelse av det kulturelle rommet som utgangspunkt for forskning som bygger på forståelse. I. C.Nygren-Landgärds & K.Borg (red.) Slöjdforskning. Artiklar från forskarutbildningskursen Slöjd och bild i en vetenskapsfilosofisk och metodologisk kontext.  Publikation från Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi nr.9, Vasa
 • Sandven, J. 2002, Kroppslig erfaringsdanning i arbeid med rom, i. J. Sandven (red) Sløyden- idealet om et bra liv? Teckne B:11/2002, Notodden
 • Sandven, J. 2001, Naturen som arena for sløyd, i. C. Nygren Landgärd & J.Peltonen (red) Visioner om Slöjd og Slöjdpedagogik, Fram Ab: Vasa
 • Rapporter i samarbeid med andre:
 • Rapport 98 Yrkesfaglærerutdanningen, Første del av utredningsgruppe oppnevnt av Kirke-, utdannings og forskningsdepartementet. Resultat av et komitearbeid
 • Rapport 98 Yrkesfaglærerutdanningen, Andre del av utredningsgruppe oppnevnt av Kirke-, utdannings og forskningsdepartementet. Resultat av et komitearbeid
 • Kompendium:
 • Sandven , J. 2000 Tre og formgiving. Kompendium for grunnstudiet på faglærerutdanningen, 55 sider, HIT, Notodden