Kari Anne Jørgensen

Førsteamanuensis

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving
Campus Vestfold (E2-24)

Kompetanse

PhD Gøteborg universitet rettet mot barns erfaringer i møte med natur- landskap og steder

 

Bærekraftig utvikling i barnehage og skole

Barn, bevegelse, lek og læring

Barnelitteratur, natur og landskap

Kroppsøvingshistorie

Stedsutvikling - barndom

 

 

 

 

 

 

 

Publikasjoner

Utvalgte artikler