Kari Knudsen Langeland

Kari Knudsen Langeland

Førstelektor

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Vestfold (C3-32)