Kathrine Cappelen

Førsteamanuensis

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Porsgrunn (K-103B)
- Særlig interesse for helsepolitikk, organisering og ledelse og pasientsikkerhet - Mangeårig erfaring som leder og arbeid med kompetansegivende lederopplæring - Styreerfaring

Ansvarsområder

- Samfunnsvitenskapelig emner i sykepleierutdanningene med hovedvekt på pasientsikkerhet og helserett

- Senter for omsorgsforkning Sør

 

Kompetanse

Offentlig godkjent sykepleier januar 1979

  • 1 årig videreutdanning i administrasjon og ledelse 1983
  • Cand polit, hovedfag i pedagogikk, Universitetet i Oslo, Pedagogisk Forskningsinstitutt, 2004: Tema for hovedoppgave: Ledelse i spenningsfeltet mellom fag og økonomi (sykehus)
  • Ph.D Patient Safety Culture in Nursing Homes - Measurement, Assessment and Variability, PhD Thesis Universitetet i Stavanger, Februar 2019

Publikasjoner

2018:

Cappelen K, Harris A, Aase K: Variability in staff perceptions of patient safety culture in Norwegian nursing Homes Settings - A cross-Sectional study. BMC Safety in Health, 4:9.

2017:

Cappelen K, Harris A, Storm M, Aase K: Healthcare Staff Perceptions of Patient Safety Culture in Nursing Home Settings— A Cross-Sectional Study

Open Journal of Nursing 10.4236/ojn.2017.79078

 

2016

Publisering:

Cappelen K, Aase K, Storm M, Hetland J, Harris A: Psychometric properties of the Nursing Home Survey on Patient Safety Culture in Norwegian nursing homes. BMC Health Services Research 2016, 16(1):1-11.

Poster:

Cappelen, Kathrine; Aase, Karina; Storm, Marianne; Hetland, Jørn; Harris, Anette.
Improving patient safety culture in Norwegian nursing homes: Validating the NHSOPSC instrument. the 28th The 28th Annual National Forum on Quality Improvement in Health Care, HSN UiB UIS

2015

Publisering/Bokkapittel:

Cappelen, Kathrine
Pasientsikkerhetskultur i sykehjem. I: Pasientsikkerhet teori og praksis. Universitetsforlaget 2015 ISBN 9788215024813. s. 87-97
HSN

2014

Publisering/Bok:

Cappelen, Kathrine; Disch, Per Gunnar; Førland, Oddvar.
Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester. En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning. 2014-utgave: Senter for omsorgsforskning 2014 (ISBN 978-82-93269-51-9) 81 s.
VID HIB HSN

Poster:

Cappelen, Kathrine; Aase, Karina; Harris, Anette.
Patient safety culture in nursing homes - the role of leadership. 3rd Nordic Conference on Research in Patient Safety and Quality in Healthcare 2-3 October 2014; 2014-10-02 - 2014-10-03 HSN UiB UIS