Kirsten Røland Byermoen

Universitetslektor

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Drammen (15015)

Ansvarsområder

 

 • Emneansvarlig for SPLVIT2 , Sykpleie til akutt, kritisk og langvarig syke , 2.studieår
 • Klinisk intruktør i Systematisk Klinisk Undersøkelse og Vurdering (G-SKUV)
 • Stipendiatrepresentant i PhD programutvalget i Personorientert helsearbeid i Fakultet for helse og sosialfag

Kompetanse

 

Noen av mine hovedfokus i min jobb er:

 • VR simulering
 • Digital simulering med virtuelle pasienter
 • Sette teori og praksis i sammenheng gjennom kunnskapsutvikling, videreformidling og kunnskapsteorier. Utforsker hvordan teori-, simulering- og praksis gir gode faglige overganger og kunnskapsutvikling.
 • Utforske ulike pedagogiske undervisningsmetoder.
 • Fokusere på systematiske kliniske undersøkelser og vurderinger- hvordan omsette naturvitenskaplig kunnskap om til kliniske observasjoner og vurderinger.
 • Fokus på ernæring i både kommune- og spesialisthelsetjenesten.
 • Gastroenterologi
 • Kirurgi

CV

 

2018- PhD kandidat. Prosjekt: Implementing use of physical assessment skills in clinical rotation to enhance clinical competence and patient safety in nursing education.

2012: Master i sykepleievitenskap, ISV UiO. Masteroppgave: Kunnskap om ernæring i hjemmesykepleien

2008: Videreutdanning i klinsik sykepleie med fordypning i gastroenterologisk sykepleie, HiB

2005: Bachelor i sykepleie, HIO

 

Prosjekter:

2018: Tildeling av forskningsmidler fra Thon Stiftelsen for Studentaktive læringsmetoder gjennom prosjektet "Klinisk vurderingskompetanse – overføring av naturvitenskap til sykepleierens praksis" Hilde Eide, Anne Moen, H.Ösp Egilsdottir og Kirsten Røland Byermoen 

2017- MOOC, Massive open online course i kliniske vurderinger. Samarbeidsprosjekt med UiO, ISV.

Publikasjoner

Artikler

 • Flo, J., Byermoen, K.R., Egilsdottir, H.Ö., Eide, H. and Heyn, L.G. "Nursing students’ experiences of virtual simulation when using a video conferencing system – a mixed methods study: " International Journal of Nursing Education Scholarship, vol. 18, no. 1, 2021, pp. 20210056. https://doi.org/10.1515/ijnes-2021-0056

 • Egilsdottir, H. Ö., Heyn, L. G., Brembo, E. A., Byermoen, K. R., Moen, A., & Eide, H. (2021). Configuration of Mobile Learning Tools to Support Basic Physical Assessment in Nursing Education: Longitudinal Participatory Design Approach. JMIR Mhealth Uhealth, 9(1), e22633. https://doi.org/10.2196/22633 

 • Byermoen, K. R., Brembo, E. A., Egilsdottir, H. Ö., Heyn, L. G., Moen, A., & Eide, H. (2021). Reflection on actions: Identifying facilitators of and barriers to using physical assessment in clinical practice Nurse Education in Practice, 50, 102913. doi:https://doi.org/10.1016/j.nepr.2020.102913

 • Egilsdottir, H. Ö., Byermoen, K. R., Moen, A., & Eide, H. (2019). Revitalizing physical assessment in undergraduate nursing education - what skills are important to learn, and how are these skills applied during clinical rotation? A cohort study. BMC Nursing, 18(41). doi:10.1186/s12912-019-0364-9

 • Moen A, Røland K.D., Wensaas G.H. Informatics support for Healthy Eating – implications for Quality of Life. In: Mantas J, Mazzolini MC, al. e, editors. MIE'2012; Pisa, Italy: IOS press; 2012.
 • Røland K.D, Reime M.H, Waage S. Acute pancreatitis and nutrition, a systematic review of literature. Klinisk sygepleje nr 2-2010

 

Poster:

 • Byermoen, K.R. (2021. )Stimulated Recall Interviews- an authoethnographic reflection on the researchers role. Nordic Conference in Nursing Research, København.
 • Lene Lunde, L., Moen, A., Egilsdottir, H.,Ö., Byermoen, K.,R., Eide, H., Wibe, T. (2018) "KlinPrim – MOOC for systematisk klinisk vurdering og tverrfaglig samarbeid i primærhelsetjenesten". NSF konferanse Utdanning og forskningskonferanse. Læring for livet - i praksis og akademia.
 • Byermoen, K.,R., Egilsdottir,H.,Ö., Moen, A og Eide,H «Grunnleggende systematisk kliniske undersøkelser og vurderinger» (2017) på Norsk Sykepleier Forbund’s nasjonale utdannings- og forskningskonferanse 2017 « Kunnskap for kvalitet». Fikk 2.plass i posterpris.
 • Lene Lunde, L., Moen, A., Egilsdottir, H.,Ö., Byermoen, K.,R., Eide, H., Wibe, T. (2017). MOOC – Ny e-læringsressurs til studenter og ansatte i primærhelsetjenesten på Norsk Sykepleier Forbund’s nasjonale utdannings- og forskningskonferanse 2017 « Kunnskap for kvalitet». 
 • Røland, K.,D., Moen, A. "Kunnskap om ernæring i hjemmesykepleien" (2012) Presentert på NSF’s sykepleierkongress i Oslo. 
 • Moen A, Røland KD, Wensaas GH "Informatics support for Healthy Eating - implications for Quality of Life Publisering" (2012). MIE'2012.