Kirsti-Iren Skovdahl

Professor

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Vestfold ()

Ansvarsområder

  • Professor (within aging and health)

Kompetanse

Personorientert helsearbeid med fokus på eldreomsorg generelt og demensomsorg spesielt.

Person centredness

Brukemedvirkning, kommunehelsetjenesten

Hovedtygde på kvalitative metoder med erfaring fra flere ulike tilnærminger og metoder for datainnsamling.

Underviser på bachelor-, master-, og ph.d nivå.

 

CV

Publikasjoner