Kjersti Brathagen

Universitetslektor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for kultur, religion og samfunnsfag
Campus Porsgrunn (D-2114)

Kompetanse

Forskningsområder

Inter- og transnasjonale institusjoner og praksiser i det 19. og 20. århundret; International Relations teori; Menneskerettighetshistorie; Menneskerettighetsutdanningens historie; fascisme, nazisme og nasjonalsosialisme i det 20. århundret; og 'transitional justice'.

Forskningsgrupper og -nettverk

  • Human rights and diversity (USN)
  • Politisk kultur (USN)
  • Nordic Human Rights History Network (UiO)
  • Forskernettverket "Nordic Branding" (UiO)
  • Nasjonalt nettverk for samfunnsfagsdidaktikk 
  • Det utbildningshistoriska nätverket (Uppsala) (Nordic Network for Historians of Education)

Undervisnings- og veiledningsområder

Menneskerettighetshistorie

Globalhistorie, i hovedsak som teoretisk tilnærming og i forhold til tematikken europeisk ekspansjon

Internasjonale organisasjoner (historisk perspektiv og i dag)

Historiedidaktikk og kildekritikk (digitalt og analogt)

Nyere norsk og internasjonal historie

Høyreekstreme ideologier i første halvdel av det 20.århundre 

Fagfelle for Human Rights Education Review; Nordic Journal of Human Rights

Publikasjoner

Brathagen, K., From Global Ambition to Local Reality: Initiatives for the dissemination of the Universal Declaration of Human Rights in Norway, 1948-1952, Nordic Journal of Human Rights, 2018, vol. 36, issue 3, pp. 237-251.

Mariager, R., K. Molin and K. Brathagen (eds.), Human Rights in Europe during the Cold War, Routledge 2015.

Brathagen, K., Competition or Complement to Universal Human Rights? The Norwegian position on a European Convention on Human Rights, 1945-51. I Mariager, Molin og Brathagen (eds.), Human Rights in Europe during the Cold War, Routledge 2015.