Knut Ivar Bjørlykhaug

Stipendiat

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag
Campus Drammen ()

Ansvarsområder

  • Ph.d.-stipendiat i Sosialt arbeid og Sosialpolitikk (OsloMet - Storbyuniversitetet. 2018-2021)
  • Master i psykisk helsearbeid
  • Sosialarbeider (ca. 10 års klinisk erfaring)
  • Forskningsområder
  1. Sosial støtte og psykisk helse - perspektiver på og erfaringer om forhold som fremmer og hemmer sosial støtte i psykisk helsearbeid.
  2. Folkehelse i natur- og klimakrisens tid og grønt sosialt arbeid

Link til pågående ph.d.-prosjekt: https://osf.io/xg7a5/wiki/home/

Link til forskningsbloggen Psykisk helse og rus på Forskning.no: https://blogg.forskning.no/psykisk-helse-og-rus

Kompetanse

CV

Publikasjoner

Bjørlykhaug, Knut Ivar; Vetlesen, Arne Johan (2020). Det går til helvete. Eller? Om kjærlighet, sorg og raseri i natur- og klimakrisens tid. ISBN: 9788280713353. Dinamo Forlag.

Ogundipe, Esther; Borg, Marit; Sjåfjell, Tommy Lunde; Bjørlykhaug, Knut Ivar; Karlsson, Bengt Eirik (2019). Service Users’ Challenges in Developing Helpful Relationships with Peer Support WorkersScandinavian Journal of Disability Research. Vol. 21.
https://hdl.handle.net/11250/2647011

Sælør, Knut Tore; Bjørlykhaug, Knut Ivar; Bank, Rose-Marie; Johnson, Therese Austrheim (2019). Møter i mørket. Økonomiske helseproblemer, subsidier og det sosiale liv. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 22.
https://hdl.handle.net/11250/2647193

Andvig, Ellen Sofie; Bjørlykhaug, Knut Ivar; Hummelvoll, Jan Kåre (2019). Victims of debt after imprisonment: Experiences of Norwegians with substance use challenges. Scandinavian Psychologist. Vol. 6.
https://hdl.handle.net/11250/2648468

Bjørlykhaug, Knut Ivar (2018). Er psykiske problem sosiale problem? -Om krafta i konteksten og definisjonsmakta i samfunnet. Karlsson, Bengt; Borg, Marit (Red.). Perspektiver på psykisk helse- og rusarbeid: Recovery, erfaringsbasert kunnskap og samarbeidsbasert kunnskapsutvikling. Kapittel 4. Fagbokforlaget.

Karlsson, Bengt Eirik; Borg, Marit; Ogundipe, Esther; Sjåfjell, Tommy Lunde; Bjørlykhaug, Knut Ivar (2017). Aspekter ved samarbeidsrelasjoner mellom erfaringsmedarbeidere og brukere i psykisk helse- og rustjenester: En kvalitativ studie. Nordisk tidsskrift for helseforskning. Vol. 13.
http://hdl.handle.net/11250/2466971

Bjørlykhaug, Knut Ivar; Redzovic, Skender Elez (2016). Borte bra, hjemme best? En kvalitativ studie av voksne brukeres opplevelser i møte med ambulante akutteam og ambulante oppfølgingsteam i psykisk helsevern. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. Vol. 12.