Kristian Joakim Ludvigsen

Seniorrådgiver

Avdeling for utdanning og studiekvalitet
Enhet for Digitalisering og Utdanningskvalitet
Campus Notodden (S-330)
Jeg jobber i det daglige med alle sider av Canvas, Zoom og medielagring. Dette omfatter både det tekniske oppsettet, opplæring av ansatte og studenter, og rådgir i pedagogisk bruk av disse tjenestene og andre tilknytta tjenester.

Ansvarsområder

 • LMS rådgivning (Canvas og andre LMS)
 • Nettundervisning rådgivning (Zoom og andre tjenester)
 • Samarbeidsplattformer (Teams)
 • Medielagring (Panopto og Mediasite)
 • Integrasjoner i tjenestene
 • Pedagogisk digital undervisning
 • Digitalt strategiarbeid
 • Sektorsamarbeid
 • ROS og GDPR

Kompetanse

Formell utdanning

 • Allmenlærer
 • IKT for lærere
 • Bachelor historie/samfunnsfag
 • Fordypning pedagogikk og musikk
 • Fagbrev Barne- og ungdomsarbeider

CV

USN 2019 -->

 • Teamleder eDUS (eDU - system team)
 • Arbeidsgruppe for LMS (Unit)
 • Tjenesteråd for undervisning (Unit)
 • Strategirådgivning
 • ROS og GDPR
 • Teknisk, administrativ og pedagogisk rådgivning opp mot undervisningstjenestene
 • Sektorkontakt

 

USN 2018 --2019

 • Fakultetsansvarlig Canvas HIU
 • Prioriteringsrådet for LMS for UH sektoren

HSN 2016-2018

 • Prosjektleder implementering Canvas HSN
 • Fakultetsansvarlig Canvas HIU

HiT/HSN 2013-2016

 • Fronteransvarlig EFL
 • Omnijoin support/koordinering/administrasjon/distribusjon
 • FS Fronterintegrasjon og roller
 • Muntlig eksamen nett -  teknisk koordinering/administrasjon/ansvarlig
 • Questback
 • Tunet/Intranett - prosjektstyregruppemedlem
 • UDF - styremedlem

Allmenlærer Sandefjord 2009 - 2013

 • Kontaktlærer
 • IT-ansvarlig system: MLG (Microsoft Learning Groups)

Allmenlærer Kristiansand 2007 - 2009

 • Kontaktlærer
 • IT-ansvalig system: Its Learning

Medarbeider møbelsalg Kristiansand 2004 - 2007

 • Salg og distribusjon

Vekter 1998 - 2004

 • Stasjonær
 • Mobil

Barne- og ungdomsarbeider 1997 - 1998

 

Annet:

2021 --> Nestleder Notodden Bymusikk

2019 - 2021 Sekretær Notodden Bymusikk

2017 - 2020 Nestleder Notodden Bymusikk

2000 - 2002 Leder og dirigent i studentorchester (Bodø)

2003 - 2005 styremedlem i studentorchester (Kristiansand)

2003 - 2007 Dirigent i studentorchester (Kristiansand)

2004 Prosjektleder for CD-produksjon "Peppermix" av Spadser- Et Blæse-Ensembelet

2005 Leder for et internasjonalt SMASH-arrangement (Kristiansand)