Kristin Liabø

Kristin Liabø

Universitetslektor

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Drammen (4403)
Er utdannet intensivsykepleier og spesialsykepleier i psykiatri. Master i klinisk helse.

Ansvarsområder

1. Emneansvarlig i NATVIT 1 Anatomi/fysiologi/biokjemi og mikrobiologi. 

2. Praksislærer i praksis 2.studieår i spesialisthelsetjenesten, medisinsk avdeling.

3. Veileder i Bch-oppgaven for 3.året

Kompetanse

Spesialisthelsetjenesten; 10 års klinisk erfaring på nyfødt intensiv avdeling, 5 års erfaring fra medisinsk intensiv, i tillegg erfaring fra lungeavdeling, dialyseavdeling og akuttmottak.

Primærhelsetjenesten; flere års erfaring fra sykehjem og hjemmetjenesten

CV

Publikasjoner