Kristin Skeide Fuglerud

Førsteamanuensis II

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Drammen ()

Ansvarsområder

 

 

Kompetanse

  • Universell utforming
  • Brukermedvirkning
  • Systemutvikling
  • Menneske-maskin interaksjon
  • Brukergrensesnitt

CV

Publikasjoner