Lars Halvor Ova Johnsen

Lars Halvor Ova Johnsen

Førstelektor

USN Handelshøyskolen
Institutt for økonomi og IT
Campus Bø (1-333)
Førstelektor BA eiendomsmegling Tidligere arbeidet som bl.a. advokat og forvaltningsrevisor.

Ansvarsområder

Eiendomsmegling

Kompetanse

CV

September 2005: Justisdepartementet – kort engasjement som vitenskapelig assistent for DNA utvalget og Professor Asbjørn Strandbakken ved Universitetet i Bergen

11.2005 – 07.2007: Jurist / førstekonsulent Forbrukerrådet

08.2007 – 04.2009: Advokatfullmektig Advokatfirmaet Grenland AS

05.2009 – 03.2010: Advokat Advokatfirmaet Grenland AS

04.2009: Gjesteforeleser barnevernspedagog utdanningen ved Høyskolen i Telemark, Porsgrunn

03.2010 – 12.2010: Advokat Advokatfirmaet Ova Johnsen

03.2010 – 02.2012: Forvaltningsrevisor Telemark Kommunerevisjon IKS

02.2012 – 01.2016: Høyskolelektor Høyskolen i Telemark

01.2016 – 05.2017: Høyskolelektor Høyskolen i Sørøst-Norge

05.2017 – 01.2019: Universitetslektor Universitetet i Sørøst Norge

08.2017-12.2019: Engasjement som emneansvarlig og ansvar for undervisning av emnene Praktisk Eiendomsmegling 1 RE215E og Praktisk Eiendomsmegling 2 RE216E ved Nord Universitet, Bodø.

02.2020 – nåværende stilling: Førstelektor Universitetet i Sørøst Norge

01.2020 – nåværende stilling: Førstelektor II (20 %) Nord Universitetet

02.2012 – 10.2019: Fagansvarlig/programkoordinator for eiendomsmeglerutdanningen ved HiT/HSN/USN  

Publikasjoner

Bøker:

Eiendomsmegling, Oppgavesamling; Falkanger, Thorunn, Fjeldheim, Paul Henning og Johnsen, Lars Halvor Ova, Cappelen Damm, 2017 (1. utg.) ISBN 9788202533830

Eiendomsmegling, Oppgavesamling; Falkanger, Thorunn, Fjeldheim, Paul Henning og Johnsen, Lars Halvor Ova, Cappelen Damm, 2018 (2. utg.) ISBN 9788202568108

Eiendomsmegleren som medhjelper ved tvangssalg; Falkanger, Thorunn, Fjeldheim, Paul Henning og Johnsen, Lars Halvor Ova, Cappelen Damm, 2020 (1. utg) ISBN 9788202593315    

Fagartikler:

Bør eiendomsmeglerfullmektiger sikres en rimelig fast lønn?    

Eiendomsmegleren, nr. 4, s. 52 – 53, 2016

Lokkepriser del 1.

Eiendomsmegleren, nr. 6, s. 24 – 26, 2016

Lokkepriser del 2.          

Eiendomsmegleren, nr. 7, s. 30 – 31, 2016

Har arbeidsgiver plikt til å sørge for at eiendomsmeglerfullmektigen har arbeidsoppgaver?         

Eiendomsmegleren, nr. 8, s. 10 – 11, 2016

NEF-Help stipend 2016: «Eiendomsmeglingslovens virkeområde»         

Eiendomsmegleren, nr. 5, s. 12 – 14, 2017

Statusrapport fra Bø.    

Eiendomsmegleren, nr. 2, s. 43, 2016

Ny studieplan på eiendomsmeglerstudiet ved USN Handelshøyskolen, Universitetet i Sørøst Norge.     

Eiendomsmegleren, nr. 5, s. 52, 2018

Publiseringer under ansettelse ved Telemark Kommunerevisjon IKS:

Forvaltningsrevisjonsrapport 2010 nr: 750 009: Barneverntjenesten i Midt-Telemark.          

Forvaltningsrevisjonsrapport 2011 nr: 714 018: Barneverntjenesten i Bamble.  

Forvaltningsrevisjonsrapport 2011 nr: 705 027: Barneverntjenesten i Porsgrunn.       

Forvaltningsrevisjonsrapport 2011 nr: 706 033: Administrasjonens håndtering av tilsyn med tre skjenkesteder.

Forvaltningsrevisjonsrapport 2011 nr: 717 011: Konsesjonsbehandling.