Lars M. Johansen

Lars M. Johansen

Professor / Programkoordinator

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for realfag og industrisystemer
Campus Kongsberg (5399)

Ansvarsområder

  • Programkoordinator for lektorutdanning i realfag
  • Programkoordinator for forkurs/realfagskurs

Kompetanse

Mitt forskningsområde er fundamental kvantemekanikk, kvantemekanisk måleteori og kvanteinformasjonsteori.

Se informasjon om vår Forskningsgruppe i kvanteteknologi.

CV

Utdanning:

  • Siv. ing, teoretisk fysikk, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet
  • Dr.Philos., teoretisk fysikk, Universitetet i Oslo

Publikasjoner