Lina Teir

Førstelektor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for estetiske fag
Campus Notodden (M-316)

Ansvarsområder

BLU:

Kunst, kultur og kreativitet (undervisning i drama og musikk)

Bildebok, muntlig fortelling, språk og iscenesettelse

Småbarnspedagogikk (undervisning i drama)

Kompetanse

Drama og estetiske læreprosesser, TIE (Theatre in Education), muntlig fortellerkunst, dramaturgi, musikkdidaktikk, musikkregi, musikalsk fortelling 

CV