Line Joranger

Professor

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag
Campus Vestfold (E2-27)
Joranger er professor i sosial, kultur, og samfunnspsykologi. Hun har en doktorgrad i psykologi fra Universitetet i Oslo med tittelen: Subjectivity as Science and Experience. Hun har også en fireårig stipendiatperiode i idéhistorie hvor hun studerte den franske idéhistsorikeren, Michel Foucault. Hennes fagområder er vitenskapsfilosofi/idehistorie, kulturpsykologi, etikk og menneskerettigheter. I sin forskning er Joranger opptatt av og kritisk reflektere over diskursive praksiser og menneskretettighetenes idegrunnlag. Hun retter søkelys på hvordan institusjonelle og politiske strukturer og ideer kan stå i veien for likeverd og anerkjennelse, brukervennlig innovasjon og tjenesteyting, og tverrfaglige perspektiver innenfor dagens helse- og velferdstjenester. I sin forskning problematiserer Joranger det intersubjektive forhorholdet mellom kunnskap og praksis, epistemologi og behandling. Hun er opptatt av det komplekse forholdet mellom individ og sosiokulturelle kontekster, herunder forholdet mellom erfaring og viten(skap), livsverden og teknologi, forvaltningsidealer og menneskerettigheter. Hennes forskning har som mål å kaste lys på (makt)forhold, logikker og argumentasjoner, som påvirker menneskers verdighet, atferd og tenkning. Joranger er medlem av Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK-sørøst B), som fagekspert for psykologi.

Ansvarsområder

 • PhD - aktuelle ansvarsområder:
 • Ansvarlig for stipendiatsamlingene ved phd-programmet personorientert helsearbeid  
 • Underviser, veileder og sensurerer ved phd-grunnkurset i personorientert helsearbeid 
 • Underviser, veileder og sensurerer ved phd-kurset: Theory of Science and Research Ethics ved phd programmet: Pedagogical Resources and Learning Processes in Kindergarten and School (PEDRES) and PhD-program in Culture Studies
 • Master
 • Bachelor: barnevern og vernepleie
 • Emneansvar
 • Sensurering
 • Programutvikling
 • Forskning 

Kompetanse

 • Psykologi, filosofi, og idéhistorie
 • Kritisk psykologi og samfunnsteori
 • Etikk og menneskerettigheter
 • Kultur og meningsdanning
 • Kvalitiativ metode
 • Diskursanalyse
 • Eksistensiell helse 
 • Makt- og språkteori
 • Sosial representasjon 
 • Kroppsfenomenologi
 • Nærmiljøarbeid
 • Demokrati- og mobiliseringsarbeid 
 • Samfunnsplanlegging 
 • Barnevern, vernepleie
 • Ledelse, kommunikasjons- og informasjonsutvikling

CV

Education:

•Dr.Philos (2015). Department of Psychology, University of Oslo. Thesis: Subjectivity as Science and Experience. An Existential-Phenomenological and Historical Approach to Subjectivity, Objectivity, and Psychology.  Committee: Professor Jaan Valsiner, Clark University, USA, Professor Daniel Robinson, University of Oxford, UK, Professor Siri Erika Gullestad, Department of psychology, University of Oslo.

•PhD candidate (2008-2012). Department of Philosophy, Classics, History of Art and Ideas, University of Oslo. Thesis: Mental Illness and Existence. Foucault's 1954 Philosophy and Psychopathology. 

•Master  (2006). Department of Philosophy, Classics, History of Art and Ideas, University of Oslo. Thesis: Machiavelli’s Medical Metaphors. An ABC for sick states.

Advanced study (2000-2002). Public Relations, Leadership, and Applied Communication, Lillehammer University College.

•Master (1996). Department of Local Planning (Political Science), Lillehammer University College. Thesis: Individual Freedom and Knowledge in Modern Democracies.

•Bachelor (1993). Department of Political Science and Social Anthropology, University of Oslo, and Department of Philosophy, Classics, History of Art and Ideas, University of Oslo.

Publikasjoner