Linn Hege Førsund

Førsteamanuensis / Programkoordinator

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Vestfold (C3-55)
Programkoordinator for masterutdanningen i avansert klinisk allmennsykepleie, og postdoktor ved fakultet for helsevitenskap. Primære forsknings- og kompetanseområder: Avansert klinisk sykepleie, klinisk kompetanse i sykepleieutdanning, geriatri, pårørende, demens, kommunehelsetjeneste.

Ansvarsområder

Programkoordinator for Masterutdanningen i avansert klinisk allmennsykepleie

 • Emneansvar for MAKS 620 - Sykdomslære, 10 studiepoeng
 • Emneansvar for MAKS 900 - Masteroppgave, 30 studiepoeng

Veileder for masterstudenter som skriver sine masteroppgaver

Hovedveileder og biveileder for doktorgradsarbeid

Kompetanse

Primære kompetanseområder:

 • Avansert klinisk sykepleie
 • Klinisk kompetanse i sykepleieutdanning på bacherlor og masternivå
 • Demens
 • Sykepleie i heldøgns omsorg
 • Pårørendeomsorg
 • Omgivelsenes betydning i heldøgns omsorgstilbud 

CV

Utdanning:

2018 Høgskole og universitetspedagogikk, Høgskolen i Sørøst Norge

2017 Ph.d. i Helsevitenskap, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, NTNU

2009 Master i klinisk helsearbeid, studieretning aldring og eldreomsorg, Høyskolen i Buskerud

2009 Helseledelse, Handelshøyskolen BI

2004 Bachelor i sykepleiePågående prosjekter

Postdoc for ReCCiNE (RESEARCHING CLINICAL COMPETENCE in NURSING EDUCATION)

 • "Bringing the clinical practice into the classroom” A new model for teaching pathophysiology for nurses on master’s level
 • Researching clinical competence in nursing education: learning activities and learning processes in clinical placements
 • Implementing use of physical assessment skills in clinical rotation to enhance clinical competence and patient safety in nursing education

Forskningsgrupper

 

Publikasjoner

 

Fagfellevurderte artikler

Førsund, L.H. (2018). Demensomsorgens ABC, perm 1. Heldøgns omsorg. Sem: Forlaget Aldring og helse

 

Førsund, L. H., Grov, E.K., Helvik, A-S, Juvet, L., Skovdahl, K., Eriksen, S. (2018). The experience of space in persons with dementia: A systematic meta-synthesis 18:33 https://doi.org/10.1186/s12877-018-0728-0

 

Førsund, L. H. (2017). Dementia in spousal relationships – Exploring the views of spouses of partners living in long term care. Doctoral thesis at NTNU, 2017:19

 

Førsund, L. H. & Ytrehus, S. (2017). Å «skape rom» for meningsfull samhandling. I: Tønnesen, S. & Kassah, B.L. L., Pårørende i kommunale helse- og omsorgstjenester – Forpliktelser og ansvar i et utydelig landskap. Oslo: Gyldendal Akademisk

 

Førsund, L. H., Kiik, R., Skovdahl, K., & Ytrehus, S. (2016). Constructing togetherness throughout the phases of dementia: A qualitative study exploring how spouses maintain relationships with partners with dementia who live in institutional care. Journal of Clinical Nursing, 25(19/20), 3010-3025. doi: 10.1111/jocn.13320

 

Førsund, L. H., & Ytrehus, S. (2016). Finding a place to connect: A qualitative study exploring the influences of the physical and social environments on spouses’ opportunities to maintain relationships when visiting a partner with dementia living in long-term care. Dementia, Published ahead of print on June 17, 2016. doi:10.1177/1471301216656087

 

Eriksen, S., Helvik, A.S., Juvet, L., Skovdahl, K., Førsund, L.H. & Grov, E. (2016). The Experience of Relations in Persons with Dementia: A Systematic Meta-Synthesis. Dementia and Geriatric Cognitive Disorders, 42 (5-6), 342-368. doi: 10.1159/000452404

 

Førsund, L. H., Skovdahl, K., Kiik, R. & Ytrehus, S. (2015). The loss of a shared lifetime: a qualitative study exploring spouses’ experiences of losing couplehood with their partner with dementia living in institutional care. Journal of Clinical Nursing, 24(2), 121-130. DOI: 10.1111/jocn.12648 

 

Førsund, L. H., & Ytrehus, S. (2010). Ektepars privatliv i demensbolig. Sykepleien Forskning, 5(3), 202-208. (Nivå 1)

 

Utdrag populærvitenskapelig forskningsformidling:

Førsund, L.H. (2018). Gode omgivelser kan bety alt for personer med demens. Kronikk publisert på forskning.no 22.03.2017 https://forskning.no/meninger/kronikk/2018/03/gode-omgivelser-kan-bety-alt-mennesker-med-demens

 

Førsund, L.H. (2017). Rom for kjærlighet- med demens på sykehjem. Demens & alderspsykiatri vol 21, nr. 4. https://www.aldringoghelse.no/alle-artikler/med-demens-p%C3%A5-sykehjem/

 

Førsund, L.H. (2017). Ikke glem kjærligheten i demensomsorgen. Innlegg i spalten forskeren forteller publisert på forskning.no 21.06.2017  https://forskning.no/helse-aldring-hjernen-alzheimer/2017/06/ikke-glem-kjaerligheten-i-demensomsorgen

  

Førsund, L.H. & Bing-Jonsson, P. (2017). Hvis du blir syk, spiller det noen rolle hva jeg kaller deg da?. Blogginnlegg publisert på forskning.no. 01.03.2017 http://forskning.no/blogg/yngre-om-eldre/hvis-du-blir-syk-spiller-det-noen-rolle-hva-vi-kaller-deg-da

 

Bing-Jonsson, P. & Førsund, L.H. (2017). Når lærerne ber studenter undervise. Blogginnlegg publisert på forskning.no. 17.02.2017

http://forskning.no/blogg/yngre-om-eldre/nar-laererne-ber-studenter-undervise

 

Førsund, L.H. (2017). Hvordan er det å være pårørende til en person med demens? Foredrag ved Pårørendeskolen i Drammen kommune, 01.02.2017.

 

Førsund, L.H. & Bing-Jonsson, P. (2017). Sørg for å stue meg bort er du snill. Blogginnlegg publisert på forskning.no. 20.01.2017 http://forskning.no/blogg/yngre-om-eldre/sorg-stue-meg-bort-er-du-snill

 

Bing-Jonsson, P. & Førsund, L.H. (2017). Jeg tror jeg er feil. Blogginnlegg publisert på forskning.no. 22.06.2016

 http://forskning.no/blogg/yngre-om-eldre/jeg-tror-jeg-er-feil

 

Bing-Jonsson, P. & Førsund, L. H. (2016). Yngre om eldre: Skummelt å uttale seg om andres kompetanse Blogginnlegg publisert på forskning.no. 10.02.2016 http://forskning.no/blogg/yngre-om-eldre/skummelt-uttale-seg-om-andres-kompetanse

 

Førsund, L.H. & Bing-Jonsson, P. (2015). Yngre om eldre: 10 kjappe om blogging. Blogginnlegg publisert på forskning.no. 05.11.2015 http://forskning.no/blogg/yngre-om-eldre/yngre-om-eldres-10-kjappe-om-blogging

 

Førsund, L.H. (2015). Hvem er det som svikter de pårørende? Kronikk i Tidsskriftet Sykepleien. 23.09.15 https://sykepleien.no/meninger/innspill/2015/09/hvem-svikter-de-parorende

 

Førsund, L.H. (2015). Yngre om eldre: Hvem er det som svikter de pårørende? Blogginnlegg publisert på forskning.no. 04.09.2015 http://forskning.no/blogg/yngre-om-eldre/hvem-er-det-som-svikter-de-parorende

 

Bing-Jonsson, P. & Førsund, L. H. (2015). Yngre om eldre: Hva blir det neste? Blogginnlegg publisert på forskning.no. 05.05.2015. http://forskning.no/blogg/yngre-om-eldre/hva-blir-det-neste

 

Førsund, L.H. & Bing-Jonsson, P. (2014). Yngre om eldre: Dele rom? Nei takk. Blogginnlegg publisert på forskning.no. 16.01.2014 http://forskning.no/blogg/yngre-om-eldre/dele-rom-nei-takk#.VLlAGIZMQu4.facebook

 

Førsund, L.H. & Bing-Jonsson, P. (2014). Yngre om eldre: Når fødselsnummeret blir tellende i kampen om helsekronene. Blogginnlegg publisert på forskning.no. 03.12.2014. http://forskning.no/blogg/yngre-om-eldre/nar-fodselsnummeret-blir-tellende-i-kampen-om-helsekronene

 

Bing-Jonsson, P. & Førsund, L. H. (2014). Yngre om eldre: På jakt etter Kairos! Blogginnlegg publisert på forskning.no. 19.11.2014. http://forskning.no/blogg/yngre-om-eldre/pa-jakt-etter-kairos

 

Bing-Jonsson, P. & Førsund, L. H. (2014). Yngre om eldre: «Poppa» formidling. Blogginnlegg publisert på forskning.no. 02.11.2014. http://forskning.no/blogg/yngre-om-eldre/poppa-formidling

 

Førsund, L.H. & Bing-Jonsson, P. (2014). Yngre om eldre: Man vil jo være en hel person. Blogginnlegg publisert på forskning.no. 19.10.2014. http://forskning.no/blogg/yngre-om-eldre/man-vil-jo-vaere-et-helt-menneske

 

Førsund, LH. & Bing-Jonsson, P. (2014). Yngre om eldre: Det umulige valg. Blogginnlegg publisert på forskning.no. 07.10.2014 http://forskning.no/blogg/yngre-om-eldre/det-umulige-valg

 

Bing-Jonsson, P. & Førsund, L. H. (2014). Yngre om eldre: Den usannsynlige hundreåringen. Blogginnlegg publisert på forskning.no. 25.09.2014. http://forskning.no/blogg/yngre-om-eldre/hundrearingen