Lise Katrine Jepsen Trangsrud

Førsteamanuensis

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag
Campus Porsgrunn ()
For tiden er jeg ansatt som stipendiat ved Universitetet i Sørøst-Norge hvor jeg utforsker perspektiver på friluftsliv, natur, helse og livskvalitet. Doktorgradsprosjektet omhandler friluftsliv og naturopplevelser hos personer med spiseforstyrrelser, herunder hvordan dette oppleves som en del av deres recovery-prosesser. Prosjektet bygger på en forståelse av at store deler av vår helse har utgangspunkt i hverdagslivet. I tråd med dette rettes fokus mot recovery som personlige, sosiale og kontekstuelle prosesser, kombinert med perspektiver på kroppslige erfaringer med natur og friluftsliv. Key words: friluftsliv, outdoor pursuits, nature, health-promotion, recovery, eating disorders, embodiment

Ansvarsområder

Stipendiat og ansvarlig for forskningsprosjektet «Friluftsliv og naturopplevelser hos personer med spiseforstyrrelser».

Kompetanse

Undervisningserfaring og pedagogisk kompetanse med særskilt vekt på friluftslivsveiledning, kroppsøving, fysisk aktivitet, helsefremmende arbeid, samt aktiviteter for barn og unge. 

Forskningskompetanse med særskilt fokus på friluftsliv, naturopplevelser, fysisk aktivitet, bærekraft, recovery, spiseforstyrrelser, embodiment, folkehelse, samt helse & livskvalitet.

I tillegg kompetanse innen samarbeidsbasert forskning, brukermedvirkning, "go-along" methods.

Erfaring fra organisasjonsarbeid, lang erfaring med frivillig arbeid, samt styreverv. 

CV

Publikasjoner

Artikler

Trangsrud, L. K. J., Borg, M., Bratland-Sanda, S., & Klevan, T. (2020). Emboyding Experiences with Nature in Everyday Life Recovery for Persons with Eating Disorders. International Journal of Environmental Research & Public Health, 17(8), 2784. https://doi.org/https://doi.org/10.3390/ijerph17082784 

Trangsrud, L. K. J., Borg, M., & Bratland-Sanda, S. (2020). Friluftsliv in Eating Disorder Recovery – A Systematic Review. Journal of Outdoor Recreation, Education & Leadership, 12(2), 181-204. https://doi.org/https://doi.org/10.18666/JOREL-2020-V12-I2-9607 

Bøker

Heide, T., Planke, T., Trangsrud, L. K. J., Nygren, A., & Forbundet, k. (2017). Lær å seile åpen tradisjonsbåt. Oslo: Flyt forl. I samarbeid med Forbundet kysten.

Bokkapitler

Trangsrud, L. K. J. (2020). Friluftsliv i møte med økologisk sorg. In K. I. Bjørlykhaug & A. J. Vetlesen (Eds.), Det går til helvete. Eller? Om kjærlighet, sorg og raseri i natur- og klimakrisens tid. Dinamo Forlag. 

Mastergradsavhandling

Trangsrud, L. (2012). Friluftsliv for ungdom med minoritetsbakgrunn. Symbolsk makt og norskhetskapital. Mastergradsoppgave i idretts- og friluftslivsfag. Høgskolen i Telemark.

Annet

Trangsrud, L. (2015). Nå kjenner jeg at jeg lever! - Friluftsliv som en vei til danning. Folkehøgskolen, 03/15.

Trangsrud, L. (2015). Du kan ikke jobbe med friluftsliv, eller? Friluftsliv, 01/15

Trangsrud, L. (2015). Drømmestudiet i friluft. Friluftsliv, 01/15.

Trangsrud, L. (2014). Søsken gjennom godt og vondt. ROSinfo, 02/14.

Trangsrud, L. (2014). Finnskogleden – helt på grensen. Finnskogvandrer´n, 01/14.

Medvirkende til:

Sanda, S. B. (2012) FRI! Fysisk aktivitet i behandling av spiseforstyrrelser. Bergen: ROS Rådgivning om Spiseforstyrrelser.