Magnus Hontvedt

Førsteamanuensis

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Vestfold (C2-20)
Mine forskningsinteresser er knyttet til undervisning og læring i grunnskole og høyere utdanning. Noen av temaene jeg forsker på, er hvordan simuleringer og teknologi kan brukes for å konstruere læringsomgivelser i høyere utdanning. Samt hvordan lærere arbeider med samarbeidslæring, læringsutbytte og vurdering i ungdomsskolen.

Publikasjoner

Carson, L., Hontvedt, M. & Lund, A. (2021). Student teacher podcasting: Agency and change. Learning, Culture and Social Interaction, Volume 29

Hontvedt, M., Oddvik , M., & Næss , R. R. (2020). Videolekser som ressurs for lesing og undervisning i lærerutdanning – En studie av hvordan samarbeid og partnerskap kan utvikles rundt lærerstudenters videoinnspilte leserefleksjoner. Acta Didactica Norden, 14(2)

Hontvedt, M., Silseth, K., & Wittek, A. L. (2019). Professional Collaboration in Teacher Support Teams—A Study of Teacher and Nurse Educators’ Creative Problem-Solving in a Shared Space for Professional Development. Scandinavian Journal of Educational Research, 18. doi:http://dx.doi.org10.1080/00313831.2019.1665098

Hontvedt, M., & Øvergård, K. I. (2019). Simulations at work — a framework for configuring simulation fidelity with training objectives. Computer Supported Cooperative Work (CSCW), 1-29. doi:http://dx.doi.org10.1007/s10606-019-09367-8

Øvergård, K. I., Sørensen, L. J., Hontvedt, M., Smit, P. N., & Nazir, S. (2017). Maritime Bridge Crew Training. In Simulators for Transportation Human Factors: Research and Practice (pp. 350): CRC Press.

Hontvedt, M. (2015). Professional vision in simulated environments — Examining professional maritime pilots' performance of work tasks in a full-mission ship simulator. Learning, Culture and Social Interaction, 7, 71-84. doi:http://dx.doi.org10.1016/j.lcsi.2015.07.003

Hontvedt, M. (2015). Simulations in Maritime Training: A video study of the socio-technical organisation of ship simulator training. Retrieved from http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210656115000367

Hontvedt, M., & Arnseth, H. C. (2013). On the bridge to learn: Analysing the social organization of nautical instruction in a ship simulator. International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning, 8(1), 89-112. doi:http://dx.doi.org10.1007/s11412-013-9166-3

Hontvedt, M., Sandberg, M., & Silseth, K. (2013). På spill for læring: Om dataspill som læringsressurs i skolen. In Pedagogiske tekster og ressurser i praksis (pp. 199-221): Cappelen Damm Akademisk.

Juuhl, G. K., Hontvedt, M., & Skjelbred, D. (2010). Læremiddelforsking etter LK06. Eit kunnskapsoversyn (9788278602188). Retrieved from 

Storsul, T., Arnseth, H. C., Bucher, T., Enli, G., Hontvedt, M., Kløvstad, V., . . . Maasø, A. (2008). Nye nettfenomener. Staten og delekulturen. Retrieved from http://hdl.handle.net/10852/27242