Maria Louise Karlsen

Maria Louise Karlsen

Stipendiat

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving
Campus Bø ()
Jeg er stipendiat i kulturstudier, ved Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving. I mitt doktorgradsarbeid forsker jeg på fysisk aktivitet i skolen, med særlig interesse for standardisering av fysisk aktivitet i et medisinsk perspektiv, edukalisering av fysisk aktivitet i skolen, klassifisering av elever og hvordan lærere opplever å skulle integrere fysisk aktivitet i andre fag enn kroppsøving.

Ansvarsområder

  • Stipendiat i forskningsprosjektet Liv og røre.
  • Prosjektsassistent i forskningsprosjektet Evaluering av hvordan fagfornyelsen realiseres i praksis i spesifikke fag – 2021-2025 
  • Medlem i forskningsgruppa kultur- og idrettspolitikk.
  • Medlem i forskningsgruppa TEPEE

Kompetanse

Jeg har en MA i sosiologi fra NTNU, hvor jeg skrev om kvinnelige innsattes soningsforhold og kjønnskonstruksjon, og har tidligere jobbet som vitenskapelig assisten på prosjektet Life offline 2.

Publikasjoner

Karlsen, Maria Louise (2018) «Feminiteter i fengselet: kvinnelige innsattes soningsforhold», i Rye, J.F. og Lundeberg, I.R. (red.) Fengselende sosiologi: Makt, straff og identitet i Trondheims fengsler (s.97-118). Oslo: Cappelen Damm Akademisk. https://doi.org/10.23865/noasp.41

Fjellså, Ingvild Firman og Karlsen, Maria Louise (2016) «Diagnostiseringen av ADHD», i Tjora, A. og Levang, L. E. (red.) ADHD og det disiplinerte samfunn (s.29-43). Bergen: Fagbokforlaget.