Marianne Kjørstad

Marianne Kjørstad

Universitetslektor

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for realfag og industrisystemer
Campus Kongsberg ()

CV