Marit Laugerud

Studieveileder /Seniorkonsulent

USN Handelshøyskolen
Adm, Handelshøyskolen
Campus Drammen (6411)
Studieveileder på Instiutt for industriell økonomi, strategi og statsvitenskap

Ansvarsområder

Studieveileder for studieprogrammenen:

  • Bachelor i økonomi og ledelse
  • Bachelor i statsvitenskap
  • Bachelor i visuell kommunikasjon

 

Individuell studieveiledning

Studieprogresjon/utdanningsplaner

Tilrettelegging av undervisning 

Søknader om innpass av annen utdanning.

Tilrettelegging for valg av valgfrie emner på bachelor 

Internasjonalt inn- og utveksling på studieprogrammene

Sekretær for programutvalg for bachelor i økonomi og ledelse, statsvitenskap og visuell kommunikasjon