Mathilde Kjelberg Volle

Studieveileder / Seniorkonsulent

USN Handelshøyskolen
Adm, Handelshøyskolen
Campus Kongsberg ()

Ansvarsområder

Studieveileder for studieprogrammene:

  • Bachelor i Økonomi og Ledelse
  • Master i Innovasjon og Teknologiledelse

 

Individuell studieveiledning

Studieprogresjon/utdanningsplaner

Tilrettelegging av undervisning

Søknader om innpass av annen utdanning

Tilrettelegging for valg av valgfrie emner på bachelor 

Internasjonalt inn- og utveksling på studieprogrammene

Sekretær for programutvalg for bachelor i økonomi og ledelse, master i innovasjon og teknologiledelse