May Elin Thengs Horntvedt

Førstelektor

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Vestfold (C3-50)
20 år klinisk erfaring fra spesialisthelsetjenesten, akuttmottak, hjertepost, medisinsk undersøkelses avdeling.18 års erfaring fra utdanning ved høgskole og universistet

Ansvarsområder

  1. Emneansvarlig bachelelor sykepleie-Bacheloroppgaven

Kompetanse

  1. Telemark sjukepleierskole
  2. Ex phil
  3. Vitenskapsteori og metode
  4. Videreutdanning i helsrettet ledelse ved katastrofer og krig
  5. Master i sykepleievitenskap
  6. Videreutdanning i veiledning og coaching
  7. Førstelektor med fordypning pedagogikk og kunnskapsbasert praksis  

Publikasjoner

Horntvedt, M.-E. T., Nordsteien, A., Fermann, T., & Severinsson, E. (2018). Strategies for teaching evidence-based practice in nursing education: a thematic literature review.(Report). BMC Medical Education, 18(1). doi:10.1186/s12909-018-1278-z

Horntvedt, M.-E. T., Nordsteien, A., & Holmen, N. T. (2013). Satser på kunnskapshåndtering,Et tverrfaglig samarbeid mellom bibliotekarer og faglærere har ført til økt satsning på undervisning i kunnskasphåndtering. Sykepleien, 101(10)60-2.

Horntvedt, M.-E. T., Romøren, M., & Solvoll, B.-A. (2014). Ethical problems related to intravenous fluids in nursing homes. Nursing Ethics. doi:10.1177/0969733014521093

Nordsteien, A., Horntvedt, M.-E. T., & Holmen, N. T. (2013). The development of a model for teaching information literacy to nursing students through cross-professional collaboration. Nordic Journal of Information Literacy in Higher Education, 5(1), 32-37. doi:10.15845/noril.v5i1.179

Nordsteien, A., Horntvedt, M.-E. T., & Syse, J. (2017). Use of research in undergraduate nursing students' theses: A mixed methods study. Nurse Education Today, 56, 23-28. doi:10.1016/j.nedt.2017.06.001