Mette Tøien

Førsteamanuensis / Faggruppeleder

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Drammen (4202)

Ansvarsområder

  • Emneansvar sammen m Professor Fagerström for emnet Introduksjon til Master i avansert klinisk allmennsykepleie MAKS 610
  • Emneansvar BS-PBA030-DR Bacheloroppgave i sykepleie 
  • Underviser innen forebyggende og helsefremmende arbeid for studenter på ulike nivåer
  • Veileder masterstudenter på master i avansert klinisk allmennsykepleie,master i klinisk helsearbeid og master i anestesisykepleie
  • Forskning knyttet til eldreomsorg, folkehelsearbeid, avansert klinisk allmennsykepleie

Kompetanse

Faglige interesseområder:
Helsefremmende og forebyggende arbeid blant eldre, helsefremmende og forebyggende hjemmebesøk, folkehelsearbeid, geriatri og gerontologi, avansert klinisk allmennsykepleie, anestesisykepleie, kompetanseutvikling og kontinuerlig læring i sykepleie, utvikling av klinisk kompetanse i sykepleie.

 

CV

Utdanning:
PhD sykepleievitenskap, Master i sykepleievitenskap, Anestesisykepleier, Faglig veileder, UH-Ped del 1 og 2

Publikasjoner

Tøien, M (2019). Forebyggende hjemmebesøk er forbeholdt de færreste eldre. Kronikk; Forskning.no. Publisert onsdag 07. august 2019. https://forskersonen.no/aldring-kronikk-meninger/forebyggende-hjemmebesok-er-forbeholdt-de-faerreste-eldre/1363814

Kronikken var blant de ti mest leste kronikker på Forskning.no i 2019: https://forskersonen.no/helse-kronikk-meninger/de-mest-leste-kronikkene-i-2019/1615614 og er i etterkant republisert i sin helhet i Sykepleien.no, Geriatrix (fysioterapi-tidsskrift), Dt.no.,Dagens perspektiv / Velferd og Omsorgsforskning. 

Tøien, M. (2019). An exploration of how long-term preventive home visits affect older persons’ health and possibility for a good life in their own homes. Users’ and service-providers’ perspectives. (Doctoral Thesis), University of Oslo, Oslo. Retrieved from http://urn.nb.no/URN:NBN:no-71106

Tøien, M., Bjørk, I. T., & Fagerström, L. (2019). ‘A longitudinal room of possibilities’ – perspectives on the benefits of long-term preventive home visits: A qualitative study of nurses’ experiences. Nordic Journal of Nursing Research, 2057158519856495. doi:10.1177/2057158519856495

Tøien, M. (2019). Helsefremmende og forebyggende sykepleie i eldreomsorg I: L. Fagerström (red) Avansert klinisk sykepleie. Oslo: Gyldendal akademisk.

Tøien, M., Bjørk, I.T. & Fagerström, L. (2015). Older Users’ Perspectives on the Benefits of Preventive Home Visits. Qualitative Health research. 25(5):700-12. (Published Online: 2014). http://qhr.sagepub.com/content/early/2014/10/01/1049732314553595.full.pdf?ijkey=lzS0xCpXPEjUoTN&keytype=ref

Tøien, M., Heggelund, M., & Fagerström, L. (2014). How Do Older Persons Understand the Purpose and Relevance of Preventive Home Visits? A Study of Experiences after a First Visit. Nursing Research and Practice, 2014, 8. doi: 10.1155/2014/640583

Stafseth, S. K., Alfheim, H. B., Alpers, L.-M., Austenå, M., Gjellum, T., Storsveen, A.-M., . . . Tøien, M. (2014). Evaluering av klinisk stige ved intensivseksjonen Rikshospitalet-Norge... EVALUATION OF CLINICAL LADDER IN DIVISION OF EMERGENCIES AND CRITICAL CARE AT RIKSHOSPITAL-NORWAY [Norwegian]. Nordic Journal of Nursing Research & Clinical Studies / Vård i Norden, 34(1), 9-14.

Bjørk, I.T., Tøien, M., Sørensen, A.L. (2013). Exploring informal learning among hospital nurses. Journal of workplace learning. Vol.25, nr 7 pp 426-440.

Tøien, M. (2009) Hvordan fungerer sykehusavdelinger som kontekst for kontinuerlig læring for sykepleiere? Masteroppgave i sykepleievitenskap. Oslo: Universitetet i Oslo; 2009.