Michelle Schubert Amundsen

Instituttnestleder

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Vestfold ()

CV

UTDANNING

2019: Praktisk pedagogisk utdanning/ Høgskolen på Vestlandet  

2018: Erfaringsbasert master i helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi/ Universitetet i Bergen 

2009: Bachelor i sykepleie/ Høgskolen i Vestfold 

 

KURS

2016: Institute for Healthcare Improvement, Open School Basic Certificate. Improvement, Capability, Patient Safety, Leadership, Person- and Family-Centered Care, Triple aim for Populations, and Quality, Cost, and Value 

 

ARBEIDSERFARING

 

August 2021- d.d Instituttnestleder

Mai 2021– Juli 2021 Universitetslektor USN 

Januar 2020 – april 2021 Tjenesteleder i bemannede omsorgsboliger. Tønsberg kommune, hjemmetjenesten

2019 Fylkeskoordinator Menn i helse Vestfold og Telemark 

2019-2021 Universitetslektor USN timebaserte oppdrag

2019 Tilkallingsvikar Helse og oppvekstfag Nøtterøy VGS

2013-2018 Gruppesykepleier. Bemannede omsorgsboliger for personer med demens, Tønsberg Kommune

2010-2013 Sykepleier. Tiltak for funksjonshemmede/ Virksomhet helse og omsorgstjenester i bemannede boliger. Enetiltak. Tønsberg kommune.

2010 Frivillig arbeid blant barn og unge i Israel

2009 Sykepleier. Indre Havn Sykehjem, avd 3: Forsterket skjermet enhet for personer med demens som har spesielt krevende atferdsproblemer. 

2007-2009 Sykepleierstudent. Sentralsykehuset i Vestfold, avd 7A: Nyre og Hematologi 

2005-2008 Assistent/sykepleierstudent. Marie Treschow Pensjonistsenter, Tønsberg

2004-2005 Personlig assistent i grunnskole

2001-2005 Cafémedarbeider