Mina Foss

Førstekonsulent

Avdeling for forskning, innovasjon og internasjonalisering
Seksjon for Internasjonalisering
Campus Drammen ()

Ansvarsområder

 • Internasjonal kontakt Campus Drammen og Campus Ringerike 

Arbeider i:

 • seksjonens fakultetsteam for Handelshøyskolen
 • seksjonens fakultetsteam for Helse- og sosialfag
 • seksjonens kommunikasjonsteam 
 • seksjonens INN-reisende team

 

 • Planlegging av informasjonsmøter i samarbeid med fakultetene, søkermøter og informasjon av generell art mot studenter som er i planleggings- og søknadsfasen for utreise.
 • Ved behov, planlegge Orientation v/Campus Drammen og Rinkerike ved semesterstart i samarbeid med fakulteter og andre administrative enheter, under det som tilhører SIs ansvarsområde.
 • Oppfølging av lokale innreisende på campus i samarbeid med studentassistenter, informere studenter om lokale forhold på og rundt campus, synlighet på campus og nettverksbygging mot partnere og potensielle partnere internasjonalt. 
 • Oppfølging av pilot for oppstart av Erasmus Student Network ved USN 
 • Bidra i møtevirksomhet, representasjon, networking etc, der internasjonalisering er sentralt 
 • Planlegging og oppdatering av nettsider og sosiale medier, herunder også podcast

Kompetanse

CV

Publikasjoner