Mladen Jecmenica

Professor

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for prosess-, energi- og miljøteknologi
Campus Porsgrunn (A-198C)