Monika Ravik

Monika Ravik

Post doc

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Porsgrunn (L-119B)