Morteza Amari

Nestleder / førstelektor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for estetiske fag
Campus Notodden (F-255)
Nestleder ved Institutt for estetiske fag med hovedansvar for faglærerutdanning, masterutdanning, GLU, PPU og EVU i design, kunst og håndverk

Ansvarsområder

Har ansvar for følgende studier ved institutt for estetiske fag vet USN.

- Faglærerutdanning i design, kunst og håndverk

- Masterutdanning i design, kunst og håndverk

- Praktisk pedagogisk utdanning (PPU) i design, kunst og håndverk

- Etter og videreutdanning (EVU) i design, kunst og håndverk

- Grunnskolelærerutdanning (GLU) med masterfag i kunst og håndverk
 

Kompetanse

Grunnleggende tegne og maleopplæring

Grunnleggende digitalbildebehandling

Nettstudier i design, kunst og håndverk

CV

  Utdanning

2016               Høgskolen i sørøst Norge                          

Førstelektor

Opprykk til førstelektorstilling i formgiving, kunst og håndverk

2006-              Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo      

PhD

Tittel: Nettbasert læring i visuelle kunstfag

2005-2006      Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Forskerutdanning

Fullført forskerskolen ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

1998               Høgskolen i Telemark, Notodden               

Hovedfag i forming

Tittel: Digital billedskaping

1994               TLH, Notodden                                          

Halvårsenhet i norsk

1994               TLH, Notodden                                          

Halvårsenhet i leire/keramikk

1993               TLH, Notodden                                          

3-årig faglærerutdanning i forming

m/ faglig spesialisering i tegning og billedkommunikasjon

1990               Telemark LærerHøgskole, Notodden         

Årsenhet i forming

m/ hovedvekt på tegning

 

Yrkeserfaring

2017- Universitetet i Sørøst-Norge

Nestleder

-       Nestleder i Institutt for estetiske fag med hovedansvar for faglærerutdanning, masterutdanning, GLU, PPU og EVU i design, kunst og håndverk

2016/2017 Høgskolen i Sørøst-Norge

Førstelelektor

-       Høgskolen i sørøst Norge/ Fakultet for humaniora, idrestts og utdanningsvitenskap/ Institutt for estetiske fag

-       Koordinator for master og mediefag

2016        Høgskolen i sørøst Norge

Design i Nye medier

-       Utformet studieplanen for Design i nye medier med oppstart august 2016

1998/2015       Høgskolen i Telemark                                

Høgskolelektor

-       Høgskolen i Telemark / Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning / Institutt for forming og formgivning.

-       Underviser i tegning, bilde, multimedia, webdesign, foto, film, animasjon, digital billedbehandling og andre områder innen det digitale feltet knyttet til visuelle kunstfag.

-       Har arbeidet med problemstillingene i forhold til nettbaserte studier siden 1999.

2015        Høgskolen i Telemark

Koordinator

-       For Digital mediedesign 1 og Digital mediedesign 2

2014/2015        Høgskolen i Telemark

Koordinator

-       For Master i formgivning, kunst og håndverk

2014        Høgskolen i Telemark

Digital mediedesign 2

-       Utformet studieplanen for Digital mediedesign 2 som påbygging til Digital mediedesign med oppstart august 2015

2011/2014        Høgskolen i Telemark

Klasseleder

-       Klasseleder og trinnleder for nettbasert masterstudium i formgivning, kunst og håndverk

2008/2012        Høgskolen i Telemark

Følgeforskning av ”Nettbasert masterstudium i Formgiving, kunst og håndverk”

-       Hvilke muligheter og utfordringer gir et slikt studiealternativ?

2006/2015        Høgskolen i Telemark

Klasseleder

-       Digital mediedesign, nettbasert studium med fire emner

2006        Høgskolen i Telemark

Digital mediedesign

-       Utformet studieplanen for Digital mediedesign som et nettbasert studietilbud

2006        Høgskolen i Telemark

Pilotprosjekt for PhD

Bruken av et videokonferansesystem (med headsett og webkamera) mellom to studiesteder ved Høgskolen i Telemark for undervisning i Digital bildebehandling.

To fredager i uke 45 og 46, kl 12.00-15.00 med 10 deltakere både studenter og lærere ved Institutt for folkekultur i Rauland.

2006        Høgskolen i Telemark

Kurs i Digital bildebehandling

I oppdrag fra Etter og Videreutdanning ved Høgskolen i Telemark, Notodden

2004        Høgskolen i Telemark

Kurs i Pedagogisk bruk av IKT i Kunst og håndverk

I oppdrag fra Etter og Videreutdanning ved Høgskolen i Telemark, Notodden

2003/2004       Høgskolen i Telemark                                

FoU - IKT i kunst og håndverk

Problemstilling: ”Læringseffekter ved bruk av IKT i kunst og håndverk”

Jeg har fått FoU-midler til å gjennomføre et prosjekt om nettbasert læring på Lunde ungdomsskole.

2002/2003       Høgskolen i Telemark                                

FoU - Nettbasert etterutdanningsmodell

Problemstilling: ”Hvordan kan en campusbasert studie utføres nettbasert?”

2001/2002       Høgskolen i Telemark                                

FoU - Nettbasert Kulturformidling

Problemstilling: ”Hva er muligheter og begrensninger i bruk av Internett i sanntid- og interaktivt formidling av kunst og kultur ved studieturer”

2000/2004       Høgskolen i Telemark                                

ClassFronter

Jeg har brukt ”Classfronter” til kommunikasjon og for faglig veiledning med studentene i valgområde: ”IKT i formgivning, kunst og håndverk”.

2000/2001       Høgskolen i Telemark                                

Prosjektleder

Internett som formidlingskanal: Faglig leder for utvikling og gjennomføring av et prosjekt om bruk av Internett som formidlingskanal. Prosjektet ble gjennomført høsten 2000.

1999/2000       Høgskolen i Telemark                                

Prosjektleder

Nettbasert undervisning: Faglig leder for utvikling av en undervisningsmodell basert på Internett i faget ”Kunst og håndverk”. Prosjektet startet høsten 1999 og avsluttet juni 2000. Prosjektet var støttet av SOFF (SentralOrganet For Fjernundervisning på universitet- og høgskolenivå)

1999/2004       Høgskolen i Telemark                                

Studieleder

- Studieleder for 5vt valgfagsenhet i bruk av IKT i formgivning, kunst og håndverk

1998/1999       Høgskolen i Telemark                                

IKT i formgivning, kunst og håndverk

- Utformet fagplanen for en 5vt valgfagsenhet i bruk av IKT i formgivning, kunst og håndverk - Studieleder for denne enheten i skoleåret 1999-2004.

1998               Høgskolen i Telemark                                

Kursholder

”Kreativitet og kultur – Estetiske fag L97” for lærere i grunnskolen

1998/2004       Høgskolen i Telemark                                

Webansvarlig

- Design og ansvarlig redaktør for oppdatering av nåværende Institutt for forming og formgivning (IFF) sine hjemmesider.

1996/              Animasjonsstudio, Notodden                    

Animatør/Illustratør

Daglig leder for eget firma der jeg tar oppdrag i animasjonsfilm og andre reklamerelaterte oppdrag.

1993/1994       Tuddal skule, Hjartdal kommune               

Lærer

Formgivningsfag

1993/1994       Kunstskolen, Notodden kommune             

Lærer

Kurs i animasjon og video for barn og ungdom

1991/1996       Telen a/s Notodden                                   

Avistegner

Hovedsakelig portrettegninger.

1990/1998       Høgskolen i Telemark                                

Timelærer

Digital billedbehandling.

 

Utstilling

2004               Galleri Nils Berglien, Eidfjord                    

Spekter

Installasjon

2003               Telemark Fylkesgalleri, Notodden             

Utsnitt

Installasjon

2001               Hillestad Galleri, Tovdal                            

Sommerutstilling

Dataframstilte bilde

2000               NTNU, Trondheim                                      

Digital billedkunst

Gjesteutstiller ved NKUL 2000 (Norsk konferanse om utdanning og læring)

1999               NTNU, Trondheim                                      

Digital billedkunst

Gjesteutstiller ved NKUL 1999 (Norsk konferanse om utdanning og læring)

1998-2003      Virtuell utstilling på Internett

Elektroniske bilder

http://www-not.hit.no/ansatte/amari/hoppg/HTML/UTSTILLING.htm

1998               Galleri Bjørn v/Notodden kunstforening    

Digital billedkunst

1996               Kinofoajeen, Notodden                              

Malerier

 

Artikler og publikasjoner

2010-2011       Varden 

                      Fylkesavis i Telemark

Gjesteskribent med kronikker om teknologi og samfunn

Nr.2-2011        Form

                      Tidsskrift for formgivning, kunst og håndverk

Det iscenesatte bildet

Nr.1-2011        Form

                      Tidsskrift for formgivning, kunst og håndverk

Environmental Art

Nr.2-2007        Form

                      Tidsskrift for formgivning, kunst og håndverk

Nettbasert studium i digital bildebehandling

Nr.2-2007        Form

                      Tidsskrift for formgivning, kunst og håndverk

Videomediert undervisning i visuelle kunstfag i nettbaserte læringsmiljøer av

2006               DesignDialog 

                      Høgskolen i Oslo, Avd. for estetiske fag, 2006 

E-læring i kunst og håndverk: Internett som læringsarena

19.1.1999          KLIKK

                       Nett-Magasin om utdanning og læring, http://klikk.nls.no/

IT og ulike syn på læring            

Nr.6-1998        Form

                      Tidsskrift for formgivning, kunst og håndverk

IT-RÅD Billedbehandlingsprogram

Nr.4-1998        Form                                                                                           

                       Tidsskrift for formgivning, kunst og håndverk

Læringsaspektet ved digital billedskaping

1998               HiT, Notodden

                       Hovedfagsavhandling

Digital billedskaping    

 

Konferanser

24.-27. 09. 2012 

Making: An International Conference on Materiality and Knowledge. Notodden, Norway

Foredragstittel:

Using multimedia in teaching visual arts in a web-based learning environment 

12.-14. 09.2007

Designs on eLearning Conference, An International Conference at University of the Arts, London, UK

Foredragstittel:

E-learning in Visual Arts

27. – 29. 06.2007

Diverse 2007 • 7th International Conference, Lillehammer, Norway

Foredragstittel:

Using Web-based learning enviroments in the visual arts. Using multimedia in teaching visual arts in a web-based learning environment.

 13.-14.03.2007

NVU-konferansen 2007, "Hvordan fremme læring gjennom fellesskap på nett?" Høgskolen i Bergen, Norge

Foredragstittel:

Nettbaserte læringsmiljøer i visuelle kunstfag. Bruk av multimedier i undervisning innen visuelle kunstfag i et nettbasert læringsmiljø.

13.-14.03.2006

NVU-konferansen 2006, "Ny hverdag – nye utfordringer", Universitetet i Agder ved Dømmesmoen kurssenter, Grimstad, Norge.

Foredragstittel:

E-læring i kunstfag

6-8/5 1999     

 NKUL`99 NTNU, Norsk Konferanse om Utdanning og Læring

 Trondheim, Norge                       

Foredragstittel:

”Pedagogisk bruk av IKT i kunst- og håndverksfagene”

"Digital billedskaping" – Teoretisk forankring

 

Annet

2014-2015

Fagtidsskriftet Master i formgivning, kunst og håndverk

Redaktør, leder, grafisk formgiver, layout og design av fagtidsskriftet Master i formgivning, kunst og håndverk med to utgaver i året

2011-2015

Studentmagasinet Digital mediedesign

Redaktør, leder, grafisk formgiver, layout og design av studentmagasinet Digital mediedesign med to utgaver i året

http://issuu.com/digitalmediedesign

2010-2015

Sosiale medier for Master i formgivning, kunst og håndverk

Redaktør av flere nettsider knyttet til Master i formgivning, kunst og håndverk

Blogg: http://masterformgivning.wordpress.com/

Facebook: https://www.facebook.com/pages/Masterstudium-i-Formgivning-kunst-og-h%C3%A5ndverk/148863711791244

Twitter: https://twitter.com/Masteriforming 

2008-2015

Sosiale medier for Digital mediedesign

Redaktør av flere sider knyttet til Digital mediedesign

Facebook: https://www.facebook.com/pages/Digital-mediedesign/395330415553

Blogg: http://digitalmediedesign.wordpress.com/

Flickr: http://www.flickr.com/photos/48395007@N03/page2/

Wikipedia: http://no.wikipedia.org/wiki/Digital_mediedesign

Youtube: http://www.youtube.com/user/mortezahit

Twitter: http://twitter.com/Mediedesign

Google+: https://plus.google.com/u/0/b/104004629407087748610/

Delicious: https://www.delicious.com/mediedesign

Linkedin: http://www.linkedin.com/groups/Digital-Mediedesign-3949807?trk=myg_ugrp_ovr

 

 

Forskningsgrupper

Embodied Making and Learning

Publikasjoner

Publikasjoner i Cristin

2013

1Søyland, Lovise; Høibo, Ingrid Holmboe; Amari, Morteza.
Faglig foredrag: Nettbaserte studier: formgiving, kunst og håndverk. Jubileum og visjoner; 2013-11-21 - 2013-11-22
HSN
 

2Søyland, Lovise; Høibo, Ingrid Holmboe; Amari, Morteza; Juusola, Per Ola.
Faglig foredrag: Digitale muligheter i formgiving, kunst og håndverk. Jubileum og visjoner; 2013-11-21 - 2013-11-22
HSN
 

2012

3Amari, Morteza.
Web-based learning environment in Visual Arts. Making an international conference on materiality and knowledge; 2012-09-24 - 2012-09-27
HSN
 

2007

4Amari, Morteza.
E-learning in Visual Arts. Designs on eLearning . Learning and teaching with technology in Art Design and Communication; 2007-09-12 - 2007-09-14
HSN
 

5Amari, Morteza.
Nettbaserte læringsmiljøer i visuelle kunstfag. Bruk av multimedier i undervisning innen visuelle kunstfag i et nettbasert læringsmiljø. NVU-konferansen 2007; 2007-03-13 - 2007-03-14
HSN
 

6Amari, Morteza.
Using Web-based learning environments in the visual arts. Using multimedia in teaching visual arts in a web-based learning environment. The Diverse conference 2007; 2007-06-27 - 2007-06-29
HSN
 

7Amari, Morteza.
Videomediert undervisning i visuelle kunstfag i nettbaserte læringsmiljøer : nettbasert studium i digital bildebehandling. FORM 2007 ;Volum 41.(2) s. 1-
HSN
 

2006

8Amari, Morteza.
E-læring i visuelle kunstfag. NVU-konferansen 2006: "En ny hverdag"; 2006-03-13 - 2006-03-14
HSN
 

2004

9Thesen, Leif Johan; Gowland, Paul; Dunker, Gisbert; Fredriksen, Trond; Grøtvedt, Paul; Ringen, Liv Ertzgaard; Melbye, Ella; Noddeland, Mie Vaale; Carlsen, Kari; Arneberg, Ann-Mari; Strømme, Linda; Bro, Sissel; Melby, Solfrid; Klasbu, Steinar; Hansen, Vegard Fusche; Juusola, Per Ola; Amari, Morteza.
SPEKTER. [Kunstnerisk og museal presentasjon] Galleri Nils Bergslien. ; Eidfjord. 2004-03-26 - 2004-05-02
HSN
 

2003

10Melbye, Ella; Arneberg, Ann-Mari; Juusola, Per Ola; Gjørsvik, Ingebjørg; Hus, Astrid; Amari, Morteza; Carlsen, Kari; Strømme, Linda; Thorbergsen, Eli; Klasbu, Steinar; Ringen, Liv Ertzgaard; Thesen, Leif Johan; Bro, Sissel; Hansen, Vegard Fusche; Ingebrethsen, Berit; Melby, Solfrid; Noddeland, Mie Vaale; Samuelsen, Arne Marius; Gulliksen, Marte Sørebø; Dunker, Gisbert; Gowland, Paul; Lørge, Eldbjørg; Fredriksen, Trond; Bjørklid, Lars; Sandven, Jostein.
UTSNITT. [Kunstnerisk og museal presentasjon] Telemarks fylkesgalleri. ; Norge. 2003-08-16 - 2003-09-07
HSN
 

2001

11Amari, Morteza.
Dataframstilte bilde. [Kunstnerisk og museal presentasjon] HIT. ; . 2001-06-30 - 2001-08-30
HSN
 

2000

12Amari, Morteza.
Digital billedkunst. [Kunstnerisk og museal presentasjon] HiT. ; . 2000-05-06 - 2000-05-08
HSN
 

1999

13Amari, Morteza.
Digital billedkunst. [Kunstnerisk og museal presentasjon] utenTitteltekst. ; . 1999-05-06 - 1999-05-08
HSN
 

14Amari, Morteza.
IT og ulike syn på læring. ? 1999
HSN
 

15Amari, Morteza.
Pedagogisk bruk av IKT i kunst og håndverksfagene. NKUL 99 Norsk konferanse om utdanning og læring; 1999-05-06 - 1999-05-08
HSN
 

1998

16Amari, Morteza.
Digitale bilder. [Kunstnerisk og museal presentasjon] utenTitteltekst. ; . 1998-12-01 - 1998-12-21
HSN
 

17Amari, Morteza.
Elektroniske Bilder Virtuell utstilling på Internett. [Kunstnerisk og museal presentasjon] Nettustilling. ; . 1998-06-01 - 2004-12-31
HSN
 

18Amari, Morteza.
IT-RÅD Billedbehandlingsprogram. ? 1998
HSN
 

19Amari, Morteza.
Læringsaspektet ved digital billedskaping. ? 1998
HSN
 

1996

20Amari, Morteza.
Malerier. [Kunstnerisk og museal presentasjon] utenTitteltekst. ; . 1996-03-15 - 1996-03-30
HSN