Nickolai Godtfred Nilsen

Stipendiat

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for optometri, radiografi og lysdesign
Campus Kongsberg ()

Ansvarsområder

Phd stipendiat

Kompetanse

Interesseområder:

Utvikling av refraktive feil

Myopi

Atropine 

Fremre og bakre segment av øye

Sesong- og døgnvariasjoner av okulære strukturer

Publikasjoner

Aksepterte konferanseabstrakt i  fagfellevurderte tidsskrifter

Nilsen, N.G., Gilson, S.J., Baraas, R.C. (2020). Evening crystalline lens thickening remains after administration of atropine 1%. (2020). ARVO annual meeting abstracts. Invest. Ophthalmol. Vis. Sci.. 2020; 61(7):1922.

Baraas, R.C., Nilsen, N.G., Pedersen, H.R., Hagen, L.A., Gilson, S.J., Knoblauch, K. (2020). Seasonal and diurnal variation in saliva melatonin and ocular axial length at 60° latitude North. ARVO annual meeting abstracts. Invest. Ophthalmol. Vis. Sci.. 2020; 61(7):1923.

Nilsen, N.G., Pedersen, H.R., Hagen, L.A., Gilson, S.J., Baraas, R.C. (2019). The association between changes in crystalline lens and choroidal thickness before and after cycloplegia (2019). ARVO annual meeting abstracts. Invest. Ophthalmol. Vis. Sci.. 2019; 60(9):4833.

 

Aksepterte konferanseabstrakt

Nilsen N. G., Pedersen H. R., Hagen L. A., Gilson S. J, Baraas R. C. (2019) The correlation between evening changes in melatonin and choroidal thickness in the darkest of winter. The 17th International Myopia Conference.

Baraas R. C., Nilsen N. G., Pedersen H. R., Hagen L. A., Gilson S. J. (2019) In-phase diurnal variation in melatonin and crystalline lens thickness. The 17th International Myopia Conference.

Nilsen, N.G., Svarverud, E. (2018). Status of refractive errors and binocular vision anomalies in new immigrants with residence permit in Kongsberg, Norway. KVM Meeting Abstracts. Scandinavian Journal of Optometry and Visual Science Vol.1, No.2 (2018)