Nuno Miguel Matos Pires

Nuno Miguel Matos Pires

Postdoktor

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for mikrosystemer
Campus Vestfold (G3-36)