Odd Smith-Jahnsen

Odd Smith-Jahnsen

Overingeniør

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for mikrosystemer
Campus Vestfold (D2-68)