Ottar Laurits Osen

Ottar Laurits Osen

Førstelektor II

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for mikrosystemer
Campus Vestfold ()