Ottar Ness

Professor i psykisk helse

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag
Campus Drammen (4200)
Ottar Ness jobber som professor i psykisk helsearbeid ved Senter for psykisk helse og rus

Kompetanse

Interesseområder:

 • Samarbeidsbaserte praksiser i psykisk helsearbeid og familieterapi
 • Recovery og recoveryorienterte tjenester og praksiser
 • Samarbeidsbasert forskning og aksjonsforskning
 • Familieterapi og psykoterapi
 • Psykisk helsearbeid
 • Utdanning av terapeuter og psykiske helsearbeidere
 • Veiledning
 • Brukerinvolvering i forskning, læringsprosesser og tjenesteutvikling - Helsetjenesteutvikling og innovasjon
 • Vitenskapsfilosofi og forskningsmetoder

CV

Utdanning:

 • Ph.D. familieterapi
 • Familieterapeut
 • Cand.polit. pedagogisk psykologi

Publikasjoner