Øystein Jensen

Øystein Jensen

Professor

USN Handelshøyskolen
Institutt for økonomi, markedsføring og jus
Campus Ringerike (A 331)

Ansvarsområder

Emneansvar:

- Privatrett II (JUR 123)

- Formuerett I (JUR 310)

- Obligasjonsrett (JUR 316)

Undervisningsansvar:

- Statsrett

- Menneskerettigheter

- Fast eiendoms rettsforhold

- Avtalerett

Publikasjoner