Øyvind Støren

Øyvind Støren

Førsteamanuensis

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving
Campus Bø (1-253)

Ansvarsområder

Kompetanse

CV

Publikasjoner