Patricia Palomino Rostad

Patricia Palomino Rostad

Universitetslektor

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Drammen (4209)

Ansvarsområder

Kompetanse

CV

Publikasjoner