Per Gunnar Disch

Førstelektor

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Porsgrunn (K-104)

Ansvarsområder

Senter for omsorgsforskning-Sør

Kompetanse

Helse- og omsorgspolitikk

 

CV

Publikasjoner