Runar Gran

Seksjonssjef / eiendomssjef

Avdeling for infrastruktur
Eiendomsavdeling
Campus Vestfold (G4-17)

Ansvarsområder

- Drift og vedlikehold av alle campusene og koordinering mellom disse

- Oppfølging av leiekontrakter for alle bygg ved USN

- Planlegging og oppfølging av drifts- og vedlikeholdsoppgaver i samarbeid med byggeier 

- Renhold av alle bygg i USN, event. i samhandling med byggeier

- Overordnet ansvar for sikkerhet- og beredskap,- bl.a. deltakelse i krisestaber, administrasjon av adgangskontrollsystemer og brannberedskap

- Innkjøp/utskifting av møbler samt innkjøp av utstyr og kontorrekvisita

- Utøve kontorfordeling samt gjennomføre kontorflyttingsprosjekter i tråd med standarder for kontor og arbeidsplassfordeling

- Skilting/profilering på campus iht. grafisk profil/skiltplan

- Administrasjon av parkering

- Utøve campusutvikling

Kompetanse

Sivilingeniør/master, Maskin ved NTNU

Prosjektledererfaring (utvikling og bygging av produksjonsmaskiner og renseanlegg)

Produksjonsledelseserfaring (produksjon av flyfraktutstyr)

Forvaltning, drift og vedlikehold av bygninger

CV

Publikasjoner