Sanna Toiviainen

Postdoktor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for kultur, religion og samfunnsfag
Campus Drammen ()
Sanna Toiviainen er førsteamanuensis ved Masterprogrammet for karriereveiledning. Hennes narrative forskning og etnografi har fokusert på unges livsoverganger, sosial ekskludering og spørsmål om 'agency' i veiledning og rådgivning. Hennes forskningsinteresser inkluderer co-agency, sosial rettferdighet i veiledning og politikk av kunnskapsproduksjon i karriereveiledning.

Ansvarsområder

 • Forskning
 • Undervisning
 • Veiledning

Kompetanse

CV

1. Personal details

Navn: Sanna Toiviainen

Født 29.7.1983             

Nasjonalitet: Finsk

2. Utdanning (Education and degrees completed)

22.05.2019 Doctor of Philosophy (Education) ”Relational life paths – life management of individuals? Agency and guidance of  young people on the margins of education and work.” Grade: Eximia cum laude approbator, University of Eastern Finland

26.05.2008  Master of Arts (Education), Career Counselling Programme, University of Eastern Finland

3. Nåværende stilling (current position)

01.08.2020 – Associate professor in career guidance, Department of Culture, Religion and Social Studies, Faculty of Humanities, Sports and Educational Science, University of South-Eastern Norway, Norway.

4. Arbeidserfaring (work experience)

01.09.2019 – 31.07.2020 Research Coordinator and Postdoctoral researcher (50%) at AGORA for the Study of Social Justice and Equality in Education -Research Centre, Department of Education, University of Helsinki, Finland.

01.01.2014 31.12.2015  Junior researcher / Doctoral Student at University of Eastern Finland, Finland.

01.12.2010 – 31.07.2020  Career counsellor at Järvenpää General Upper Secondary School, Järvenpää, Finland.

01.06.2008 – 31.12.2010 Junior researcher, “Developmental Evaluation of Career Guidance in Basic Education”-project, University of Eastern Finland (funded by the Finnish Ministry of Education), Finland.

5. Forskning og utviklingsprosjekter med fokus på utdanningsfaglige temaer (Research and development projects with a focus on educational subjects)

2014 – 2015 PhD funding, University of Eastern Finland, 56 000 EUR, PhD student

2008 – 2010, Project funding, Finnish Ministry of Education, 300 000 EUR, Project researcher 

7. Undervisningserfaring

Teaching in tertiary education

2020– Universitetet i Sørøst Norge, Masterprogrammet i karriereveiledning: Arbeid, utdanning og social inkludering (15stp, MKARV430), Karriereveiledning for rådgivere i Osloskolen (30stp, KFR30)

2020 University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences: Power. Dis­cources and dif­fer­ences – fo­cus on in­equal­ity in education 

2014–2016 University of Eastern Finland, Master programme in Career Guidance and Counselling: Guidance in Different Contexts; Introduction to Career Counselling; Education, Work and Guidance

9. Prosjektledelse og prosjektutvikling (Project management and project development)

2010–2012 Development of Järvenpää general upper secondary school guidance counselling model, 2nd project coordinator, funded by the Ministry of Education

2008–2010 National Development of Guidance Counselling in Basic Education, developmenal evaluation project researcher, funded by the Ministry of Education

2007 Final evaluation of 2003–2007 National development of guidance counselling in basic  and upper general secondary education, project leader, funded by the Finnish National Agency for Education

10. Vitenskapelige oppdrag, medlemskap i nettverk (Memberships and positions of trust in scientific societies and other key scientific or academic merits)

2020 Reviewer: Kasvatus The Finnish Journal of Education, book review of Brunila, K. & Lundahl, L. (eds.) “Youth on the Move. Tendencies and Tensions in Youth Policies and Practices”

2018 Reviewer: Nuorisotutkimus Finnish youth research journal, research article manuscript

2017 Reviewer: Nuorisotutkimus Finnish youth research journal, research article manuscript

2015 Giving expert commentary on the national core curriculum for guidance counselling in general  upper secondary education 2015. Coordinator: Finnish National Agency for Education

2013–2014 Member of an expert group who designed the national core curriculum for guidance counselling in basic  education 2014. Coordinator: Finnish National Agency for Education.

Publikasjoner

 • Haikkola, L., Määttä, M. , Toiviainen, S. & Uusikangas, S. (accepted) Nuorten aikuisten palvelukokemukset sopivuuden ja hyväksyttävyyden näkökulmista TE-toimistoissa ja Ohjaamoissa. Teoksessa S. Myllyniemi (toim.) Nuorisobarometri 2020. Nuorisotutkimusseura/nuorisotutkumusverkosto. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto. Comparing service experiences of young adults in One-Stop Guidance Centres and Employment offices from the viepoint of appropriateness and acceptability. In s. Myllyniemi (ed.) Finnish Youth Barometer 2020. Finnish Youth Research Network /Finnish Youth Research Society. Helsinki: Youth Research Network.
 • Mäkinen, S. (2016). Nuorten toimijuuden tilat ja rajat koulutuksen katveista kerrottuna. Nuorisotutkimus 34 (2), 3–18. [Spaces and boundaries of young people’s agency told from the fringes of education system. Nuorisotutkimus 34 (2), 3–18.]
 • Mäkinen, S. & Halonen, T. (2017). Januskasvoinen portinvartija: ohjaus tukena ja kontrollina julkisissa palveluissa. Teoksessa S. Aaltonen & A. Kivijärvi (toim.) Nuoret aikuiset hyvinvointipalvelujen käyttäjinä ja kohteina. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto, 151–172. [Janus-faced gatekeeper: Guidance as support and control in public services. In S. Aaltonen & A. Kivijärvi (Eds.) Young adults as users and targets of public welfare services. Finnish Youth Research Network /Finnish Youth Research Society. Helsinki: Youth Research Network, 151–172]
 • Mäkinen, S. & Vanhalakka-Ruoho, M. (2017). Guidance centers as sites for construction of agency among young people on the educational margins. In V. Cohen-Scali & J. Rossier & L. Nota (Eds.) International perspectives on current research in career counseling and guidance. Cham: Springer, 167–185.
 • Toiviainen, S. (in review). Millaista toimijuutta Ohjaamot mahdollistavat nuorille? Teoksessa M. Määttä ja A.-M. Souto (2020) (toim.) Tutkittu ja tulkittu Ohjaamo. Helsinki: Nuorisotutkimusseura. [What kind of agency One-Stop Guidance Centres enable for young people? In M. Määttä & A.-M. Souto (2020) (Eds.) Researched and interpreted One-Stop Guidance Centers. Helsinki: Finnish Youth Research Network.
 • Toiviainen, S. (2019). Suhteisia elämänpolkuja – yksilöiden elämänhallintaa. Koulutuksen ja työn marginaalissa levien nuorten toimijuus ja ohjaus. Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto Julkaisuja 217. Tiede. Helsinki: Nuorisotutkimusseura.[Relational life paths – life management of individuals? Agency and guidance of young people on the margins of education and work. Finnish Youth Research Society and Network. Publications 217. Science. Helsinki: Youth Reseach Society.]
 • Toiviainen, S. (2018). Sopeutumista, sitkeyttä ja selviytymistä: Nuorten relationaalinen toimijuus siirtymissä marginaalista kohti valtavirtoja. Nuorisotutkimus 36(4), 35-50.[Adapting, resilience and coping. The relational agency of young people in transitions from the margins towards the mainstream. Nuorisotutkimus 36(4), 35-50]
 • Toiviainen, S. & Albien, A.J. (manuscript). Should I stay or should I go? Career and life plans of South African and Finnish young people in the margins of education and work.
 • Toiviainen, S. & Brunila, K. (manuscript) Emerging multi-professional assemblages of youth guidance producing the employable citizen.
 • Toiviainen, S. & Ikävalko, E. (manuscript) Unpacking the normative temporalities of neoliberal-ableism among ‘at-risk’ youth.